Prof. Dr. Dr. Mustafa Bozbuğa, MD, PhD

profilÖzgeçmiş

Beyin ve Sinir Cerrahisi pratiğinde tüm ameliyatları yapmakla birlikte yoğunlaştığı spesifik ilgi alanlarını Kafa Tabanı Cerrahisi, Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi), Nörovasküler Cerrahi (Beyin Damarlarının Cerrahisi: Anevrizma, AVM,…) ve Omurga Cerrahisi (Bel ve boyun fıtıkları,…)” oluşturmaktadır. ►Tamamını Görüntüle

Kişisel Bilgiler

Evliyim; 22 yaşında bir oğlumuz var. Felsefe lisansı sonrasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde felsefe doktorası yapmaktayım (tez hazırlama aşamasındayım) ve felsefede "tıp felsefesi" ve "insan felsefesi/felsefi antropoloji" üzerinde yoğunluklu olarak çalışmaktayım; ayrıca müzik, tiyatro, edebiyat, tarih-sanat tarihi, resim, antika eserler, mimari, seyahat, İstanbul ve atletizm/koşu kişisel ilgi alanlarım arasındadır. Her sene yapılan “Kıtalararası İstanbul Maratonu”nda koşmaktayım. ► Tamamını Görüntüle

Akademik CV

“Nöroşirürji Profesörlüğü” kadrosuna kabul: Ağustos 2007 ► Tamamını Görüntüle

TIP FAKÜLTESİ İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,  1977 - 1983 
NÖROŞİRÜRJİ İHTİSASI İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda ihtisas  (1985 - 1991)
NÖROŞİRÜRJİDE DOÇENTLİK Kasım 1999 
ANATOMİ DOKTORASI (PhD) İstanbul Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi,  Anatomi Anabilim Dalı’nda “Anatomi Doktora Eğitimi” tamamlanması  (1998 – 2004)
NÖROŞİRÜRJİDE PROFESÖRLÜK 20.08.2007
FELSEFE LİSANSI Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi,  2010 - 2014 
FELSEFE DOKTORASI İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 2014 - (Tez hazırlama aşamasındayım)

Bilimsel Yayınlar

NÖROŞİRÜRJİ UZMANLIK TEZİ

 • Mustafa Bozbuğa: Deneysel Akut Medulla Spinalis Travmasında Kronik Alfa Tokoferol Kullanımının Lipid Peroksidasyon Üzerine Etkisi. Uzmanlık tezim olarak kabul edildi, 24.10.1991.

ANATOMİ DOKTORA (PhD) TEZİ

 • Mustafa Bozbuğa: Yeni bir kafa tabanı cerrahisi yaklaşımı olarak “Trans-sylvian anterior temporal transkavernöz transklinoidal transpetroz apeks yaklaşımının tanımlanması ve irdelenmesi” Anatomi doktora tezim olarak kabul edildi, 17.09.2004.

FELSEFE DOKTORA (PhD) TEZİ, Tez hazırlama aşamasındayım…

 • Mustafa Bozbuğa: “Tıp Praksisinin Felsefi Temelleri”, …

 

KİTAPLAR  VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI:  

kitap-21.     “Greenberg MS: Handbook of Neurosurgery. Florida, Greenberg Graphics, Inc., Third edition, 1994” künyeli 854 sayfalık kitap Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu kitabın çevirisi, redaksiyonu, dizgisi, sayfa düzenlemesi ve grafikleri ile baskı öncesi tüm hazırlıkları, tümüyle masaüstü yayıncılık teknolojisi kullanılarak, Dr. Mustafa Bozbuğa tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap, “Nöroşirürji Elkitabı” adıyla Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak 1996 yılında yayınlanmıştır.

kitap2.       “Kenneth W. Lindsay and Ian Bone: Neurology and Neurosurgery Illustrated. Edinburgh London Philadelphia Toronto Sydney and Tokyo, Churchill Livingstone, Third edition, 1997” künyeli 572 sayfalık kitap Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu kitabın çevirisi, redaksiyonu, dizgisi Dr. Mustafa Bozbuğa tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap, “Resimli Açıklamaları ile Nöroloji ve Nöroşirürji” adıyla Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak 2000 yılında yayınlanmıştır.

3.      Ben Greenstein, Adam Greenstein: Color Atlas of Neuroscience: Neuroanatomy          and Neurophysiology. Stuttgart, New York, Thieme, 2000” künyeli 438 sayfalık kitap Dr. Mustafa Bozbuğa editörlüğünde, ‘Nörobilim Renkli Atlası: Nöroanatomi ve Nörofizyoloji’ adı ile Türkçe olarak hazırlanmıştır.  Kitap, Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak 2004 yılında çıkmıştır. ► Tamamını Görüntüle

Cerrahi Deneyim

Kişisel olarak, spesifik alanlarda gerçekleştirmiş olduğum cerrahi girişimlerin sayısı yaklaşık olarak aşağıda belirtilmiştir. ►Tamamını Görüntüle

AMELİYAT TÜRÜ AMELİYAT SAYISI
Kafa Tabanı Cerrahisi Ameliyatı 800
Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi) 2.150
Serebrovasküler (Anevrizma, AVM vb.) 850
Servikal + Torakal + Lomber Spinal Cerrahi 2.650

Mesleki Deneyim

 • Halen, Özel Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde "Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı" olarak görev yapmaktadır.
 • Özel Hisar Intercontinental Hospital’da Nöroşirürji Bölümü Başkanı, 2010-2015.
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’ndan Mart 2012’de “Kıdemli Profesör” kadrosundan emekli oldum.
 • Ekim 2009’da, Üniversite Profesörlüğü ile birlikte yürüttüğüm Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki “Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Şefliği” görevimden ayrıldım.
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda açılan Profesör kadrosuna başvurum üzerine yapılan değerlendirmeler sonucu kabul edilerek Üniversite Profesörlüğü kadrosuna atandım.
 • Ayrıca, 19 Ekim 2006 tarihinden sonra Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin de Klinik Şefliğine vekalet ettim.
 • 15 Ocak 2001 – Ekim 2009 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin (Kurucu) Klinik Şefi olarak çalıştım.
 • Nöroşirürji çalışmalarımın yanında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda Anatomi Doktora Eğitimi yaptım. Doktora yeterlilik sınavlarını tamamladıktan sonra, “Trans-sylvian anterior temporal transkavernöz transklinoidal transpetroz apeks yaklaşımının tanımlanması ve irdelenmesi” başlıklı tezimi hazırladım ve tez savunmamda başarılı bulunarak 17 Eylül 2004 tarihinde Anatomi Doktoru (PhD) unvanını kazandım.
 • 21 Mayıs 1993’ten (Pratik olarak Ekim 1994’ten) 15 Ocak 2001 tarihine kadar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde başasistan kadrosunda çalıştım.
 • Osaka City Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kürsüsü, Osaka, Japonya’da, Prof. Dr. Akira Hakuba’nın yanında, Haziran 1994 ile Ekim 1994 tarihleri arasında, başlıca “Kafa Kaidesi Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” konusunda fellow olarak çalışarak klinik etkinliklere katıldım ve ayrıca laboratuvar (mikroşirürji laboratuvarı ve kadavra ameliyathanesinde) çalışmaları yaptım.
 • George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kürsüsü, Washington, DC, ABD’de, Prof. Dr. Laligam N. Sekhar’ın yanında, Mayıs 1993 – Mayıs 1994 döneminde, “Kafa Kaidesi Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” alanlarında klinik çalışma ile birlikte kadavra diseksiyonu ve mikroşirürji laboratuvarlarında çalışmalar yaparak 1 yıllık international fellowship programını tamamladım.
 • Askerlik hizmetimi, 15.10.1992 ile 15.12.1992 tarihleri arasında Ankara Etimesgut 600 Yataklı Hava Hastanesi’nde yerine getirdim.
 • Uzmanlık eğitimimi tamamladığım 24.10.1991 tarihinden askerlik hizmetime başladığım 15.10.1992 tarihine kadar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda uzman olarak çalıştım.
 • Nöroşirürji uzmanlık eğitimim sırasında, 1989’da ikinci defa, yine Zürih Üniversite Hastanesi’nde Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in Kliniği’nde, klinik gözlem yapmak ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışmak gayesi ile bulundum.
 • Nöroşirürji uzmanlık eğitimim sırasında, 1988’de, klinik gözlemde bulunmak ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışmak amacıyla, Zürih Üniversite Hastanesi’nde Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in Kliniği’nde bulundum.
 • İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında, 01 Kasım 1985 ile 24 Ekim 1991 tarihleri arasında “Nöroşirürji İhtisası (Beyin ve Sinir Cerrahisi İhtisası)” yaptım.
 • “Mecburi Hizmet Yasası” gereğince, 6 Ekim 1983 – 30 Ekim 1985’te pratisyen hekim olarak çalıştım. Bu dönem içinde sağlık ocağı hekimliği, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nde il Sağlık Müdür Yardımcılığı ve İl Sağlık Müdür vekilliği görevlerinde bulundum.

Cerrahi Deneyim

Nöroşirürji pratiğinde tüm nöroşirürji ameliyatlarını yapmakla birlikte spesifik olarak “kafa tabanı cerrahisi, nöro-onkolojik cerrahi (Tümör cerrahisi), nörovasküler cerrahi (Beyin/Sinir sistemi damarlarının cerrahisi) ve kompleks servikal patolojilerin cerrahisi” alanlarında yoğunluklu olarak çalışmaktayım.

Ocak 2001’den Ekim 2009’a kadar kurucu klinik şefliğini yürüttüğüm Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde, sorumluluğumda toplam 8.000 civarında ameliyat gerçekleştirilmiştir.

Kişisel olarak, spesifik alanlarda gerçekleştirmiş olduğum cerrahi girişimlerin sayısı yaklaşık olarak aşağıda belirtilmiştir:

Ameliyat Türü Ameliyat Sayısı
> Kafa Tabanı Cerrahisi Ameliyatı 800
> Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi) 2.150
> Serebrovasküler (Anevrizma, AVM vb.) 850
> Servikal + Torakal + Lomber Spinal Cerrahi 2.650