ANEVRİZMALAR, BEL VE BOYUN FITIKLARI

NEDENİ BİLİNMEYEN BAŞ AĞRILARI HAZİRAN 2017

BEYİN KANAMALARI

Prof. Dr. Dr. Mustafa Bozbuğa, MD, PhD


profilDr. Mustafa Bozbuğa, Beyin ve Sinir Cerrahisi pratiğinde tüm ameliyatları yapmakla birlikte yoğunlaştığı spesifik ilgi alanlarını Kafa Tabanı Cerrahisi, Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi), Nörovasküler Cerrahi (Beyin Damarlarının Cerrahisi: Anevrizma, AVM) ve Omurga Cerrahisi (Bel ve boyun fıtıkları)” oluşturmaktadır. Tamamını Görüntüle

Kısa Özgeçmiş

Dr. Mustafa Bozbuğa, eğitimine Sultanahmet 44 İlkokulu’nda başlamış, Vefa Lisesi’nden sonra ÖSS’de dereceye girerek İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)’ya girmeye hak kazanmış ve 1983 yılında Pekiyi derece ile mezun olarak “Tıp Doktoru” unvanını kazanmıştır. İki yıl süreli, “Tıpta Zorunlu Hizmet Yasası” görevini tamamladıktan sonra, mezun olduğu fakültenin (İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi) Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) Kliniği’nde ihtisas yaparak (1985 – 1991), 24 Ekim 1991’de "Nöroşirürji Uzmanı" olan Dr. Bozbuğa, ihtisası sırasında 1988 ve 1989 yıllarında Zürih Üniversite Hastanesi Nöroşirürji Kürsüsü’nde Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in yanında klinik ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışma olanağını kazanmış ve “Mikronöroşirürji Eğitimi” almıştır. ► Tamamını Görüntüle

Akademik CV

  • “Nöroşirürji Doçenti” unvanının kazanılması: Kasım 1999
  • İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  İstanbul Tıp Fakültesi,  Anatomi Anabilim Dalı’nda  “Anatomi Doktoru / PhD” unvanının kazanılması: Eylül 2004
  • Yabancı dil ve bilim sınavı sonrasında verdiğim bilimsel yayın dosyam jüri tarafından onaylandıktan sonra 15 Ocak 2001 tarihinde girdiğim sınavda başarılı bulunarak Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2. Nöroşirürji Kliniği’ni kurmak üzere Klinik Şefliği’ne atandım. Bu görevimi, Ekim 2009’a değin dokuz yıl sürdürdüm.
  • Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Ekim 2006’da aynı hastanenin 1. Nöroşirürji Kliniği’nin vekaleten şefliğine atandım.
  • Trakya Üniversitesi’nde “Nöroşirürji Profesörlüğü” kadrosuna kabul: Ağustos 2007

► Tamamını Görüntüle

TIP FAKÜLTESİ İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,  1977 - 1983 
NÖROŞİRÜRJİ İHTİSASI İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda ihtisas  (1985 - 1991)
NÖROŞİRÜRJİDE DOÇENTLİK Kasım 1999 
ANATOMİ DOKTORASI (PhD) İstanbul Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi,  Anatomi Anabilim Dalı’nda “Anatomi Doktora Eğitimi” tamamlanması  (1998 – 2004)
NÖROŞİRÜRJİDE PROFESÖRLÜK 20.08.2007
FELSEFE LİSANSI Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi,  2010 - 2014 
FELSEFE DOKTORASI İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 2014 - (Tez hazırlama aşamasındayım)

Bilimsel Yayınlar

NÖROŞİRÜRJİ UZMANLIK TEZİ

  • Mustafa Bozbuğa: Deneysel Akut Medulla Spinalis Travmasında Kronik Alfa Tokoferol Kullanımının Lipid Peroksidasyon Üzerine Etkisi. Uzmanlık tezim olarak kabul edildi, 24.10.1991.

ANATOMİ DOKTORA (PhD) TEZİ

  • Mustafa Bozbuğa: Yeni bir kafa tabanı cerrahisi yaklaşımı olarak “Trans-sylvian anterior temporal transkavernöz transklinoidal transpetroz apeks yaklaşımının tanımlanması ve irdelenmesi” Anatomi doktora tezim olarak kabul edildi, 17.09.2004.

FELSEFE DOKTORA (PhD) TEZİ, Tez hazırlama aşamasındayım…

  • Mustafa Bozbuğa: “Tıp Praksisinin Felsefi Temelleri”, …

KİTAPLAR  VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI:  

noro1. “Greenberg MS: Handbook of Neurosurgery. Florida, Greenberg Graphics, Inc., Third edition, 1994” künyeli 854 sayfalık kitap Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu kitabın çevirisi, redaksiyonu, dizgisi, sayfa düzenlemesi ve grafikleri ile baskı öncesi tüm hazırlıkları, tümüyle masaüstü yayıncılık teknolojisi kullanılarak, Dr. Mustafa Bozbuğa tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap, “Nöroşirürji Elkitabı” adıyla Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak 1996 yılında yayınlanmıştır.

 ► Tamamını Görüntüle

 

 

Cerrahi Deneyim

Kişisel olarak, spesifik alanlarda gerçekleştirmiş olduğum cerrahi girişimlerin sayısı yaklaşık olarak aşağıda belirtilmiştir. ►Tamamını Görüntüle

AMELİYAT TÜRÜ AMELİYAT SAYISI
Kafa Tabanı Cerrahisi Ameliyatı 800
Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi) 2.150
Serebrovasküler (Anevrizma, AVM vb.) 850
Servikal + Torakal + Lomber Spinal Cerrahi 2.650

BEYİN KANAMALARI

BEYİN KANAMASININ 8 BELİRTİSİ

bozbuğa