Prof. Dr. Dr. Mustafa Bozbuğa, MD, PhD


profilDr. Mustafa Bozbuğa, Beyin ve Sinir Cerrahisi pratiğinde tüm ameliyatları yapmakla birlikte yoğunlaştığı spesifik ilgi alanlarını Kafa Tabanı Cerrahisi, Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi), Nörovasküler Cerrahi (Beyin Damarlarının Cerrahisi: Anevrizma, AVM) ve Omurga Cerrahisi (Bel ve boyun fıtıkları)” oluşturmaktadır. Tamamını Görüntüle

Kısa Özgeçmiş

Dr. Mustafa Bozbuğa, eğitimine Sultanahmet 44 İlkokulu’nda başlamış, Vefa Lisesi’nden sonra ÖSS’de dereceye girerek İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)’ya girmeye hak kazanmış ve 1983 yılında Pekiyi derece ile mezun olarak “Tıp Doktoru” unvanını kazanmıştır. İki yıl süreli, “Tıpta Zorunlu Hizmet Yasası” görevini tamamladıktan sonra, mezun olduğu fakültenin (İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi) Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) Kliniği’nde ihtisas yaparak (1985 – 1991), 24 Ekim 1991’de "Nöroşirürji Uzmanı" olan Dr. Bozbuğa, ihtisası sırasında 1988 ve 1989 yıllarında Zürih Üniversite Hastanesi Nöroşirürji Kürsüsü’nde Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in yanında klinik ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışma olanağını kazanmış ve “Mikronöroşirürji Eğitimi” almıştır. ► Tamamını Görüntüle

Akademik CV

 • “Nöroşirürji Doçenti” unvanının kazanılması: Kasım 1999
 • İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  İstanbul Tıp Fakültesi,  Anatomi Anabilim Dalı’nda  “Anatomi Doktoru / PhD” unvanının kazanılması: Eylül 2004
 • Yabancı dil ve bilim sınavı sonrasında verdiğim bilimsel yayın dosyam jüri tarafından onaylandıktan sonra 15 Ocak 2001 tarihinde girdiğim sınavda başarılı bulunarak Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2. Nöroşirürji Kliniği’ni kurmak üzere Klinik Şefliği’ne atandım. Bu görevimi, Ekim 2009’a değin dokuz yıl sürdürdüm.
 • Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Ekim 2006’da aynı hastanenin 1. Nöroşirürji Kliniği’nin vekaleten şefliğine atandım.
 • Trakya Üniversitesi’nde “Nöroşirürji Profesörlüğü” kadrosuna kabul: Ağustos 2007

► Tamamını Görüntüle

TIP FAKÜLTESİ İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,  1977 - 1983 
NÖROŞİRÜRJİ İHTİSASI İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda ihtisas  (1985 - 1991)
NÖROŞİRÜRJİDE DOÇENTLİK Kasım 1999 
ANATOMİ DOKTORASI (PhD) İstanbul Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi,  Anatomi Anabilim Dalı’nda “Anatomi Doktora Eğitimi” tamamlanması  (1998 – 2004)
NÖROŞİRÜRJİDE PROFESÖRLÜK 20.08.2007
FELSEFE LİSANSI Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi,  2010 - 2014 
FELSEFE DOKTORASI İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 2014 - (Tez hazırlama aşamasındayım)

Bilimsel Yayınlar

NÖROŞİRÜRJİ UZMANLIK TEZİ

 • Mustafa Bozbuğa: Deneysel Akut Medulla Spinalis Travmasında Kronik Alfa Tokoferol Kullanımının Lipid Peroksidasyon Üzerine Etkisi. Uzmanlık tezim olarak kabul edildi, 24.10.1991.

ANATOMİ DOKTORA (PhD) TEZİ

 • Mustafa Bozbuğa: Yeni bir kafa tabanı cerrahisi yaklaşımı olarak “Trans-sylvian anterior temporal transkavernöz transklinoidal transpetroz apeks yaklaşımının tanımlanması ve irdelenmesi” Anatomi doktora tezim olarak kabul edildi, 17.09.2004.

FELSEFE DOKTORA (PhD) TEZİ, Tez hazırlama aşamasındayım…

 • Mustafa Bozbuğa: “Tıp Praksisinin Felsefi Temelleri”, …

KİTAPLAR  VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI:  

noro1. “Greenberg MS: Handbook of Neurosurgery. Florida, Greenberg Graphics, Inc., Third edition, 1994” künyeli 854 sayfalık kitap Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu kitabın çevirisi, redaksiyonu, dizgisi, sayfa düzenlemesi ve grafikleri ile baskı öncesi tüm hazırlıkları, tümüyle masaüstü yayıncılık teknolojisi kullanılarak, Dr. Mustafa Bozbuğa tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap, “Nöroşirürji Elkitabı” adıyla Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak 1996 yılında yayınlanmıştır.

 ► Tamamını Görüntüle

 

 

Cerrahi Deneyim

Kişisel olarak, spesifik alanlarda gerçekleştirmiş olduğum cerrahi girişimlerin sayısı yaklaşık olarak aşağıda belirtilmiştir. ►Tamamını Görüntüle

AMELİYAT TÜRÜ AMELİYAT SAYISI
Kafa Tabanı Cerrahisi Ameliyatı 800
Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi) 2.150
Serebrovasküler (Anevrizma, AVM vb.) 850
Servikal + Torakal + Lomber Spinal Cerrahi 2.650

Boyun Ağrısının Nedenleri Nelerdir ?

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

 

080720101711

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Bölümümüzde

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 • Genel Mikronöroşirürji 

   

  • Merkezimizde, cerrahi tedavi gerektiren tüm beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının, cerrahi mikroskop ve yüksek teknolojinin sağladığı imkanlar kullanılarak ameliyatlarının gerçekleştirilmesi, ameliyat sonrası “Yoğun Bakım Ünitesinde” tedavisi ve uzun süreli kontrol ve takiplerinin yapılması.

 

 • Beyin, omurilik ve sinir tümörlerinin cerrahi tedavisi (Nöro-onkolojik Cerrahi)

   

  • Kafa-içinde beyin ve eklerinden,omurga-omurga kanalında omurilik ve sinirlerden çıkan primer tümörler (glioblastom ve diğer glial tümörler, meningiom, kafa tabanı tümörleri, serebellopontin köşe tümörleri –akustik nörinom vd.-, hipofiz tümörleri, beyin sapı tümörleri vd.), araknoid/ beyin kistlerinin ya da vücudun bir başka organındaki kötü huylu tümörden sıçrayan (metastatik) tümörlerin cerrahi tedavisi.

 

 • Beyin ve omurilik damarı hastalıklarının cerrahisi (Serebrovasküler Cerrahi)

   

  • Beyin damarının baloncuğu (anevrizma) kliplenmesi, beyin–omurilik damar yumaklarının (arteriyövenöz malformasyon, kavernom vd.) cerrahi olarak çıkartılması, beyin damarlanmasının yeniden yapılandırılması ve beynin daha iyi kanlanmasının sağlanması, beyin ve omurilik kanamalarının cerrahisi, beyin damar hastalıklarının cerrahi tedavileri.

 

 • Kafa Tabanı Cerrahisi

   

  • Beynin tabanında yer alan, büyük damarlar ve kritik beyin bölgeleri gibi içeriğinde hayati yapıların bulunması ve derin yerleşimi nedeniyle ulaşılması cerrahi teknik olarak zorluk gösteren bu bölgedeki tümörlerin, damar bozukluklarının –anevrizmaların, beyin damarı yumaklarının-, doğuştan ya da sonradan oluşan şekil bozukluklarının, travmalara bağlı ortaya çıkan lezyonların ve kafa tabanında derin yerleşimli hastalıkların, teknik yönden son derece güç ileri cerrahi yaklaşımlar uygulanarak tedavisi.

 

 • Spinal Cerrahi/Bel ve Boyun Fıtıklarının, Omurga Kanalı Darlıklarının Cerrahisi

   

  • Omurga ve omuriliği – sinirleri etkileyen bel ve boyun fıtıklarının, omurga kanalı darlıklarına bağlı omurilik ve sinir sıkışmalarının, omur kaymalarının, şekil bozukluklarının, tümörlerin, omurilik damarı hastalıklarının modern cerrahi yaklaşımlar kullanılarak tedavisi.

 

 • Pediatrik Nöroşirürji ve/Doğumsal sinir sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisi

   

  • Hidrosefali gibi beyin içinde sıvı artışı, kafatasının erken kapanmasına bağlı beyin sıkışmaları ve/veya kafatası şekil bozuklukları (kranyosinostozlar, kranyofasiyal dizostozlar,..), doğuştan omurga defektine bağlı omurilik ve sinirlerin açıklıkları ve kese oluşumunun (meningosel, meningomyelosel,…) cerrahi tedavisi.

 

 • Beyin ve kafatası travmaları – Omurilik ve omurga travmaları

   

  • Her türlü darbelere/yaralanmalara bağlı beyin ve omurilik kanamaları, beyin hasarı, beyin ödemi, kemik ve koruyucu yapıların bütünlüğünün bozulması ve kırıklarına (kafatasının, omurganın kırıklarına – şekil bozukluklarına ve beyin omurilik zarının yırtıklarına yönelik) acil ya da seçici cerrahi girişimler.

 

 • Ağrı cerrahisi & Fonksiyonel cerrahi

   

  • Kafa sinirlerinin fonksiyon bozukluğuna ya da basısına bağlı trigeminal nevralji, hemifasiyal spazm vb. hastalıkların ya da fonksiyonel bozukluklar ile ortaya çıkan çeşitli ağrılı durumların ve/veya nörolojik bozuklukların cerrahi tedavisi.

 

 • Periferik sinir cerrahisi

   

  • Sinirlerin basısı ile oluşan tuzaklanma/sıkışma sendromlarının (örn. karpal tünel sendromu vb.), travmatik sinir kesilerinin, sinir tümörlerinin cerrahi tedavisi.

 

 • Beyin ve omuriliğin iltihabi hastalıkları, apse, ampiyem

   

  • Beyin ve kafatası içinde ve/veya omurilikte ve omurgada  ortaya çıkan apse, iltihabi koleksiyonlar vb.nin acil cerrahi tedavisi.

 

 • Beyin ve omuriliğin yapısal/fonksiyonel bozukluklarının cerrahi tedavisi

   

  • Beynin ve/veya omuriliğin şekil ve yapı bozukluklarının neden olduğu hastalıkların (Örn. Chiari malformasyonu, sirengo-hidromyeli, beyin-omurilik sıvısı akışındaki bozukluklar, kafa sinirlerinin sıkışması vb.) cerrahi tedavisi.

 

“Beyin ve Sinir Cerrahisi”, bilimsel bilginin ve ileri uzmanlığın, geniş deneyimin, farklı alanlarda uzmanlaşmış uyumlu bir ekibin, yüksek teknoloji ve endüstriyel üretimin sağladığı imkanların biraraya gelmesiyle ve yoğun emekle gerçekleştirilebilen bir cerrahi klinik branştır. “MedicalPark Gaziosmanpaşa” olarak hastanemizde, bu alanda, mesleğinde öncü ilgili uzmanlık alanlarından oluşan/mülti-disipliner bir ekip ve en üst düzeyde donanım ile, özellikle yapılması çok güç olan referans majör ameliyatlar –Tümörler; beyin damarı anevrizması, beyinde damar yumakları/arteriyövenöz malformasyonlar, kavernom; kompleks kafa tabanı cerrahi girişimleri vb.– olmak üzere tüm mikronöroşirürji ameliyatları, boyun fıtıkları, bel fıtıkları ve omurilik ve omurga ameliyatları başarı ile gerçekleştirilmekte, hastaların uzun süreli takipleri ve kontrolleri yapılmaktadır.