Home » makaleler » Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Trigeminal Nevralji nedir? Nasıl tedavi edilir?

BEYİN TÜMÖRLERİ/ PROF. DR. MUSTAFA BOZBUĞA

Dr Professor Mustafa Bozbuga | Best Neurosurgeon in Istanbul, Turkey

Kafa Tabanı Cerrahisi Nedir

Beyincik Hastalıkları Nelerdir?

Mantık ve Tıp – Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa

Çocuklarda beyin tümörünün belirtileri nelerdir?

Beyin hastalıklarında tanı ve tedavi olanakları neler?

Beyin Kanamaları ve Beyin Damarı Tıkanmalarında Yeni Tedaviler

Beyin, Omurilik ve Sinir Tümörleri

Baş Ağrıları

ANEVRİZMALAR, BEL VE BOYUN FITIKLARI

NEDENİ BİLİNMEYEN BAŞ AĞRILARI HAZİRAN 2017

BEYİN KANAMALARI

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

 

080720101711

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Bölümümüzde

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 • Genel Mikronöroşirürji 

   

  • Merkezimizde, cerrahi tedavi gerektiren tüm beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının, cerrahi mikroskop ve yüksek teknolojinin sağladığı imkanlar kullanılarak ameliyatlarının gerçekleştirilmesi, ameliyat sonrası “Yoğun Bakım Ünitesinde” tedavisi ve uzun süreli kontrol ve takiplerinin yapılması.

 

 • Beyin, omurilik ve sinir tümörlerinin cerrahi tedavisi (Nöro-onkolojik Cerrahi)

   

  • Kafa-içinde beyin ve eklerinden,omurga-omurga kanalında omurilik ve sinirlerden çıkan primer tümörler (glioblastom ve diğer glial tümörler, meningiom, kafa tabanı tümörleri, serebellopontin köşe tümörleri –akustik nörinom vd.-, hipofiz tümörleri, beyin sapı tümörleri vd.), araknoid/ beyin kistlerinin ya da vücudun bir başka organındaki kötü huylu tümörden sıçrayan (metastatik) tümörlerin cerrahi tedavisi.

 

 • Beyin ve omurilik damarı hastalıklarının cerrahisi (Serebrovasküler Cerrahi)

   

  • Beyin damarının baloncuğu (anevrizma) kliplenmesi, beyin–omurilik damar yumaklarının (arteriyövenöz malformasyon, kavernom vd.) cerrahi olarak çıkartılması, beyin damarlanmasının yeniden yapılandırılması ve beynin daha iyi kanlanmasının sağlanması, beyin ve omurilik kanamalarının cerrahisi, beyin damar hastalıklarının cerrahi tedavileri.

 

 • Kafa Tabanı Cerrahisi

   

  • Beynin tabanında yer alan, büyük damarlar ve kritik beyin bölgeleri gibi içeriğinde hayati yapıların bulunması ve derin yerleşimi nedeniyle ulaşılması cerrahi teknik olarak zorluk gösteren bu bölgedeki tümörlerin, damar bozukluklarının –anevrizmaların, beyin damarı yumaklarının-, doğuştan ya da sonradan oluşan şekil bozukluklarının, travmalara bağlı ortaya çıkan lezyonların ve kafa tabanında derin yerleşimli hastalıkların, teknik yönden son derece güç ileri cerrahi yaklaşımlar uygulanarak tedavisi.

 

 • Spinal Cerrahi/Bel ve Boyun Fıtıklarının, Omurga Kanalı Darlıklarının Cerrahisi

   

  • Omurga ve omuriliği – sinirleri etkileyen bel ve boyun fıtıklarının, omurga kanalı darlıklarına bağlı omurilik ve sinir sıkışmalarının, omur kaymalarının, şekil bozukluklarının, tümörlerin, omurilik damarı hastalıklarının modern cerrahi yaklaşımlar kullanılarak tedavisi.

 

 • Pediatrik Nöroşirürji ve/Doğumsal sinir sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisi

   

  • Hidrosefali gibi beyin içinde sıvı artışı, kafatasının erken kapanmasına bağlı beyin sıkışmaları ve/veya kafatası şekil bozuklukları (kranyosinostozlar, kranyofasiyal dizostozlar,..), doğuştan omurga defektine bağlı omurilik ve sinirlerin açıklıkları ve kese oluşumunun (meningosel, meningomyelosel,…) cerrahi tedavisi.

 

 • Beyin ve kafatası travmaları – Omurilik ve omurga travmaları

   

  • Her türlü darbelere/yaralanmalara bağlı beyin ve omurilik kanamaları, beyin hasarı, beyin ödemi, kemik ve koruyucu yapıların bütünlüğünün bozulması ve kırıklarına (kafatasının, omurganın kırıklarına – şekil bozukluklarına ve beyin omurilik zarının yırtıklarına yönelik) acil ya da seçici cerrahi girişimler.

 

 • Ağrı cerrahisi & Fonksiyonel cerrahi

   

  • Kafa sinirlerinin fonksiyon bozukluğuna ya da basısına bağlı trigeminal nevralji, hemifasiyal spazm vb. hastalıkların ya da fonksiyonel bozukluklar ile ortaya çıkan çeşitli ağrılı durumların ve/veya nörolojik bozuklukların cerrahi tedavisi.

 

 • Periferik sinir cerrahisi

   

  • Sinirlerin basısı ile oluşan tuzaklanma/sıkışma sendromlarının (örn. karpal tünel sendromu vb.), travmatik sinir kesilerinin, sinir tümörlerinin cerrahi tedavisi.

 

 • Beyin ve omuriliğin iltihabi hastalıkları, apse, ampiyem

   

  • Beyin ve kafatası içinde ve/veya omurilikte ve omurgada  ortaya çıkan apse, iltihabi koleksiyonlar vb.nin acil cerrahi tedavisi.

 

 • Beyin ve omuriliğin yapısal/fonksiyonel bozukluklarının cerrahi tedavisi

   

  • Beynin ve/veya omuriliğin şekil ve yapı bozukluklarının neden olduğu hastalıkların (Örn. Chiari malformasyonu, sirengo-hidromyeli, beyin-omurilik sıvısı akışındaki bozukluklar, kafa sinirlerinin sıkışması vb.) cerrahi tedavisi.

 

“Beyin ve Sinir Cerrahisi”, bilimsel bilginin ve ileri uzmanlığın, geniş deneyimin, farklı alanlarda uzmanlaşmış uyumlu bir ekibin, yüksek teknoloji ve endüstriyel üretimin sağladığı imkanların biraraya gelmesiyle ve yoğun emekle gerçekleştirilebilen bir cerrahi klinik branştır. “MedicalPark Gaziosmanpaşa” olarak hastanemizde, bu alanda, mesleğinde öncü ilgili uzmanlık alanlarından oluşan/mülti-disipliner bir ekip ve en üst düzeyde donanım ile, özellikle yapılması çok güç olan referans majör ameliyatlar –Tümörler; beyin damarı anevrizması, beyinde damar yumakları/arteriyövenöz malformasyonlar, kavernom; kompleks kafa tabanı cerrahi girişimleri vb.– olmak üzere tüm mikronöroşirürji ameliyatları, boyun fıtıkları, bel fıtıkları ve omurilik ve omurga ameliyatları başarı ile gerçekleştirilmekte, hastaların uzun süreli takipleri ve kontrolleri yapılmaktadır.

Güncel Makaleleri Takip Et

E-posta listesine dahil olarak yeni yazı eklendiğinde bildirim alabilirsiniz.

Üye olduğunuz için teşekkürler.

Bir yanlışlık oldu

Galeri