Home » makaleler

Category Archives: makaleler

Trigeminal Nevralji nedir? Nasıl tedavi edilir?

BEYİN TÜMÖRLERİ/ PROF. DR. MUSTAFA BOZBUĞA

Dr Professor Mustafa Bozbuga | Best Neurosurgeon in Istanbul, Turkey

Kafa Tabanı Cerrahisi Nedir

Beyincik Hastalıkları Nelerdir?

Mantık ve Tıp – Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa

Çocuklarda beyin tümörünün belirtileri nelerdir?

Beyin hastalıklarında tanı ve tedavi olanakları neler?

Beyin Kanamaları ve Beyin Damarı Tıkanmalarında Yeni Tedaviler

Beyin, Omurilik ve Sinir Tümörleri

Baş Ağrıları

ANEVRİZMALAR, BEL VE BOYUN FITIKLARI

NEDENİ BİLİNMEYEN BAŞ AĞRILARI HAZİRAN 2017

BEYİN KANAMALARI

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

 

080720101711

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Bölümümüzde

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 • Genel Mikronöroşirürji 

   

  • Merkezimizde, cerrahi tedavi gerektiren tüm beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının, cerrahi mikroskop ve yüksek teknolojinin sağladığı imkanlar kullanılarak ameliyatlarının gerçekleştirilmesi, ameliyat sonrası “Yoğun Bakım Ünitesinde” tedavisi ve uzun süreli kontrol ve takiplerinin yapılması.

 

 • Beyin, omurilik ve sinir tümörlerinin cerrahi tedavisi (Nöro-onkolojik Cerrahi)

   

  • Kafa-içinde beyin ve eklerinden,omurga-omurga kanalında omurilik ve sinirlerden çıkan primer tümörler (glioblastom ve diğer glial tümörler, meningiom, kafa tabanı tümörleri, serebellopontin köşe tümörleri –akustik nörinom vd.-, hipofiz tümörleri, beyin sapı tümörleri vd.), araknoid/ beyin kistlerinin ya da vücudun bir başka organındaki kötü huylu tümörden sıçrayan (metastatik) tümörlerin cerrahi tedavisi.

 

 • Beyin ve omurilik damarı hastalıklarının cerrahisi (Serebrovasküler Cerrahi)

   

  • Beyin damarının baloncuğu (anevrizma) kliplenmesi, beyin–omurilik damar yumaklarının (arteriyövenöz malformasyon, kavernom vd.) cerrahi olarak çıkartılması, beyin damarlanmasının yeniden yapılandırılması ve beynin daha iyi kanlanmasının sağlanması, beyin ve omurilik kanamalarının cerrahisi, beyin damar hastalıklarının cerrahi tedavileri.

 

 • Kafa Tabanı Cerrahisi

   

  • Beynin tabanında yer alan, büyük damarlar ve kritik beyin bölgeleri gibi içeriğinde hayati yapıların bulunması ve derin yerleşimi nedeniyle ulaşılması cerrahi teknik olarak zorluk gösteren bu bölgedeki tümörlerin, damar bozukluklarının –anevrizmaların, beyin damarı yumaklarının-, doğuştan ya da sonradan oluşan şekil bozukluklarının, travmalara bağlı ortaya çıkan lezyonların ve kafa tabanında derin yerleşimli hastalıkların, teknik yönden son derece güç ileri cerrahi yaklaşımlar uygulanarak tedavisi.

 

 • Spinal Cerrahi/Bel ve Boyun Fıtıklarının, Omurga Kanalı Darlıklarının Cerrahisi

   

  • Omurga ve omuriliği – sinirleri etkileyen bel ve boyun fıtıklarının, omurga kanalı darlıklarına bağlı omurilik ve sinir sıkışmalarının, omur kaymalarının, şekil bozukluklarının, tümörlerin, omurilik damarı hastalıklarının modern cerrahi yaklaşımlar kullanılarak tedavisi.

 

 • Pediatrik Nöroşirürji ve/Doğumsal sinir sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisi

   

  • Hidrosefali gibi beyin içinde sıvı artışı, kafatasının erken kapanmasına bağlı beyin sıkışmaları ve/veya kafatası şekil bozuklukları (kranyosinostozlar, kranyofasiyal dizostozlar,..), doğuştan omurga defektine bağlı omurilik ve sinirlerin açıklıkları ve kese oluşumunun (meningosel, meningomyelosel,…) cerrahi tedavisi.

 

 • Beyin ve kafatası travmaları – Omurilik ve omurga travmaları

   

  • Her türlü darbelere/yaralanmalara bağlı beyin ve omurilik kanamaları, beyin hasarı, beyin ödemi, kemik ve koruyucu yapıların bütünlüğünün bozulması ve kırıklarına (kafatasının, omurganın kırıklarına – şekil bozukluklarına ve beyin omurilik zarının yırtıklarına yönelik) acil ya da seçici cerrahi girişimler.

 

 • Ağrı cerrahisi & Fonksiyonel cerrahi

   

  • Kafa sinirlerinin fonksiyon bozukluğuna ya da basısına bağlı trigeminal nevralji, hemifasiyal spazm vb. hastalıkların ya da fonksiyonel bozukluklar ile ortaya çıkan çeşitli ağrılı durumların ve/veya nörolojik bozuklukların cerrahi tedavisi.

 

 • Periferik sinir cerrahisi

   

  • Sinirlerin basısı ile oluşan tuzaklanma/sıkışma sendromlarının (örn. karpal tünel sendromu vb.), travmatik sinir kesilerinin, sinir tümörlerinin cerrahi tedavisi.

 

 • Beyin ve omuriliğin iltihabi hastalıkları, apse, ampiyem

   

  • Beyin ve kafatası içinde ve/veya omurilikte ve omurgada  ortaya çıkan apse, iltihabi koleksiyonlar vb.nin acil cerrahi tedavisi.

 

 • Beyin ve omuriliğin yapısal/fonksiyonel bozukluklarının cerrahi tedavisi

   

  • Beynin ve/veya omuriliğin şekil ve yapı bozukluklarının neden olduğu hastalıkların (Örn. Chiari malformasyonu, sirengo-hidromyeli, beyin-omurilik sıvısı akışındaki bozukluklar, kafa sinirlerinin sıkışması vb.) cerrahi tedavisi.

 

“Beyin ve Sinir Cerrahisi”, bilimsel bilginin ve ileri uzmanlığın, geniş deneyimin, farklı alanlarda uzmanlaşmış uyumlu bir ekibin, yüksek teknoloji ve endüstriyel üretimin sağladığı imkanların biraraya gelmesiyle ve yoğun emekle gerçekleştirilebilen bir cerrahi klinik branştır. “MedicalPark Gaziosmanpaşa” olarak hastanemizde, bu alanda, mesleğinde öncü ilgili uzmanlık alanlarından oluşan/mülti-disipliner bir ekip ve en üst düzeyde donanım ile, özellikle yapılması çok güç olan referans majör ameliyatlar –Tümörler; beyin damarı anevrizması, beyinde damar yumakları/arteriyövenöz malformasyonlar, kavernom; kompleks kafa tabanı cerrahi girişimleri vb.– olmak üzere tüm mikronöroşirürji ameliyatları, boyun fıtıkları, bel fıtıkları ve omurilik ve omurga ameliyatları başarı ile gerçekleştirilmekte, hastaların uzun süreli takipleri ve kontrolleri yapılmaktadır.

Beyin – Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi

Nöro-onkolojik Cerrahi

picture1 İnsan vücudunda çeşitli sistemler, organlar, dokular, hücreler birbirleriyle bağlantılı, son derece karmaşık bir işleyiş içindedirler; genetik ve çevresel pek çok faktörün etkisiyle hücrelerin yenilenmesi, çalışması ve ortadan kalkması/ölümü (= apoptosis) belli bir düzen içinde olur. Bu işleyişin herhangi bir şekilde bozulması ile hücrelerde kontrolsüz çoğalma ve buna bağlı olarak yeni bir oluşumun (= kitle, tümör, neoplazi) ortaya çıkması “neoplazi (yaygın olarak tümör olarak adlandırılsa da, tümör neoplazi dışındaki kitleleri de kapsamaktadır)” olarak adlandırılmaktadır. “Kanser” terimi ise, neoplazilerin yalnızca bir bölümünü oluşturmaktadır. Tümör oluşumu, sinir sisteminde de (Beyin, omurilik ve sinirlerde) çok sık karşılaştığımız, pek çok farklı tümörü kapsayan geniş bir hastalık grubudur. Sinir sisteminin tümörleri, beyinde, omurilikte ve sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanabilir ya da vücudun başka bir yerindeki habis tümörün genellikle kan yolu ile kafaiçine-beyine ve/veya omurga-omuriliğe ulaşması/sıçraması (metastaz yapması) ile ya da komşu dokulardaki tümörlerin sinir sistemine uzanması ile ortaya çıkar. Bu nedenle, sinir sistemini etkileyen birincil/primer (sinir sisteminin kendi hücrelerinden üreyen) ya da ikincil/sekonder (sinir sisteminin dışındaki hücrelerden-organlardan kaynaklanıp sinir sistemine ulaşan) çok sayıda tümör ile karşılaşılır. Bu nedenle, düzenli olarak uluslararası bir komite tarafından, sinir sisteminin tümörleri sınıflandırılmaktadır ve bu sınıflandırma, konu ile ilgili nöro-uzmanlar (beyin cerrahları, nöropatologlar, nöroradyologlar,…) tarafından kullanılmaktadır. Bu şekilde bir sınıflandırma, hem herkesçe kabul edilmiş standart, özgül (spesifik) bir tanının konması ve böylece hastalığın seyrinin daha iyi öngörülmesi ve uygun tedavi planının yapılması bakımından hem de  ileriye yönelik bilgi birikimi yönünden anlamlı ve yararlıdır.

picture2Beyin tümörleri, yenidoğan (doğum sonrası ilk bir aylık devre) döneminden ileri yaşlara kadar her yaş grubunda görülebilir; ancak, yaş gruplarına göre tümörün tipi, yerleşimi, habaset derecesi, sıklığı ve seyri büyük farklılıklar gösterir. Çocukluk döneminde beyin tümörleri kan kanserlerinden (lösemi) sonra en sık görülen tümörlerdir. Bu dönemde daha çok beyin dokusunu oluşturan hücrelere ait tümörler sıklık gösterir; başka organ ve sistemlere ait tümörlerin metastazlarına pek rastlanmaz. Çocukluk yaşlarında en sık astrositomlar, medülloblastomlar, beyin sapı gliomları ve ependimomlar ortaya çıkar ve bu tümörler sıklıkla arka kafa çukurunda yerleşirler. Erişkin dönemde ve yaş ilerledikçe karşılaşılan tümör tipi değişir ve daha sıklıkla beyin dokusundan çıkan tümörler (en sık yüksek-dereceli glial tümörler, -örn. glioblastoma multiforme-, bunun dışında beyin zarından çıkan ve büyük bir çoğunluğu, %90’ı iyi huylu/selim olan meningiomlar, hipofiz bezinin adenomları, kafa sinirlerinden çıkan iyi huylu tümörler, -örn. akustik nörinomlar-) ile birlikte metastazlar (vücudun başka yerlerinden sıçrayan tümörler) görülmeye başlanır.      

            Genetik ve çevresel pek çok faktörün (besinlerde kullanılan katkı maddeleri, radyasyona/şuaya maruz kalmak, çeşitli kimyasallar, enfeksiyonlar,…) beyin tümörü oluşumunda etkili oldukları bilinir. Düşünülen çevresel faktörler arasında iyonizan radyasyon, elektromanyetik alanlar, pestisitler, nitröz bileşikleri, virüsler ve diğer enfeksiyon ajanları, geçirilmiş kafa travması ve beslenme alışkanlıkları sayılabilir.

            Sinir sisteminin tümörlerinin başlıca özelliklerinden söz etmek gerekirse; ilk ayırt edilmesi gereken husus, tümörün iyi huylu (selim, benign, Grade/Derece 1) ya da kötü huylu (habis, malign, Grade/Derece 2-4) olmasıdır. İyi huylu tümörler sınırlıdır, etraf dokulara yayılma göstermezler; kötü huylu tümörler ise etraf dokulara uzanım-yayılım gösterirler, radyolojik olarak saptandıkları yerin ötesinde de tümör hücreleri bulunur; bazen de iyi huylu bir tümör zaman içinde kötü huylu bir tümöre dönüşebilir ya da kötü huylu bir tümör zamanla daha da kötü huylu bir tümör haline gelebilir (= dediferansiasyon, malign dejenerasyon). Sinir sistemi çok sayıda hücre çeşidi barındırdığı için ve her bir hücrenin de farklı derecelerde (= grade) tümörleri olabildiği için, sinir sistemi tümörlerinin geniş çeşitliliğinden söz edilebilir: Sinir sisteminin başlıca tümörleri içinde meningiomlar (yaklaşık tüm vak’aların %15-20’sini oluştururlar) çoğunlukla iyi huylu tümörlerdir ve iyi bir cerrahi ile total olarak çıkartıldıklarında hasta tam şifaya kavuşabilir; ancak bazen tümörün yerleşimi cerrahiyi güçleştirebilir. Düşük-dereceli tümörlerden olan (grade 1) astrositomlar (örn. pilositik astrositom), miksopapiller ependimomlar, hipofiz bezinin adenomlarının çoğu yine tam olarak çıkartıldıklarında hastanın genellikle sürekli ve tam olarak iyileştiği, yüz güldüren olgulardır. Fakat, habaset derecesi yüksek olan kötü huylu beyin tümörlerinde (grade/derece II, özellikle III ve IV; en kötü huylu olanı IV. derecedir), yine cerrahi tedavi esas olmakla birlikte ve hastaya hem sağkalım süresinin/sürvinin uzatılması hem de yaşam kalitesinin artırılması yönünde oldukça etkili tedavi sağlanabilmesine rağmen, tam bir şifa mümkün olamamaktadır. Bu çözümsüzlüğün nedeni kabaca ifade etmek gerekirse ve tablonun sadece bir yönüne bakılarak şöyle açıklanabilir: Örn. beyin tümörleri içinde en kötü/habis seyir gösteren tümörlerden biri olan glioblastoma multiforme vak’asında (grade IV tümörlerden biri), tümörün merkezindeki hücrelerin tamamı tümör hücreleridir (1:1 oran), halka halka tümörün merkezinden uzaklaşıldıkça tümör hücresinin oranı düşer ancak tümörün çok uzağında, -örn. karşı beyin-yarımında (hemisferde)– bile tümör hücresi bulunabilir; ileri görüntüleme yöntemlerinde ve cerrahi sırasında tamamen normal görünen beyin dokusunda da çok düşük oranda bile olsa (örn. 1:1000 oran) tümör hücresi mevcuttur. Bu durum, glioblastoma multiformenin beynin lokal bir alanının değil tamamının bir hastalığı olduğunu gösterir. Dolayısı ile, bu tümörlerin ameliyat edilerek çıkartılması (gross/makroskobik total rezeksiyonu) demek, cerrahi sırasında görülebilen/beyin dokusundan ayırt edilebilen tümörün (cerrahi mikroskop kullanılarak) tamamının çıkartılması anlamına gelmektedir; fakat ne yazık ki, bu sahanın dışında da tümör hücreleri bulunduğundan bir süre sonra tümör kaçınılmaz bir şekilde nüks edecektir. Ancak, günümüzde yaygın olarak kabul edilen ve kanıtlanmış olan yaklaşım, bu hastalarda da yine yaşam seyrini (prognozu) belirleyen en önemli tedavi şeklinin/modalitesinin iyi bir cerrahi girişim ile olabildiğince tümör kitlesinin çıkartılmasıdır. Metastazlarda da yine cerrahi girişim en etkili tedavi şekli olmaktadır.

Beyin tümörlerinin klinik belirti ve bulguları çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Tümörün yerleşim yeri, büyüklüğü, büyüme hızı, büyüme karakteristiği, tümörün metabolizması ve damarlanma özelliği, salgıladığı maddeler (hormon, enzim vd.) gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişik klinik tabloları görmekteyiz. Ancak bu belirti ve bulguları belirli altgruplar/başlıklar altında toplamak gerekirse: 1. Kafa-içinde basınç artışına bağlı ortaya çıkan belirti ve bulgular (Baş ağrısı, bulantı-kusma, görme bozuklukları, bilinç bulanıklığı ve kaybı,…); 2. Nörolojik belirli fonksiyonların etkilenmesi/kaybı (Fokal nörolojik defisitler, örn. kolda, bacakta kuvvet kaybı, duyu bozuklukları, konuşma bozuklukları, görme-işitme kayıpları, davranış/kişilik değişiklikleri,…); 3. Sara nöbetleri (Çeşitli tiplerde epilepsi/sara atakları,…) en sık ortaya çıkan belirti ve bulguları oluşturur.

Beyin tümörlerinde tanının erken konması çok büyük önem taşır. Bu amaçla kullanılan ileri görüntüleme araçları (MR ya da MRG = Manyetik Rezonans Görüntülemeler,…) mevcuttur. (muhakkak kontrastlı da yapılması kaydıyla) MRG en kesin tanı aracıdır; bu incelemelerin de gerektiğinde, uygun hastaya ve doğru bir şekilde yapılması önem taşır. Ancak, kaba tanı konduğunda da, daha ileri/ayrıntılı tanıya ulaşmak, tedavi planını yapmak ve cerrahi stratejiyi oluşturmak amacı ile, konunun uzmanları tarafından çeşitli ileri incelemeler yapılmalıdır.

Beyin tümörlerinin tedavisinde esas, tümörün mikrocerrahi yöntemler kullanılarak (cerrahi mikroskop altında tümörün) çıkartılmasıdır (= mikrocerrahi rezeksiyon). Ancak, tedavi planı yaparken tümörün histopatolojik muhtemel tipi ve derecesi, büyüklüğü ve yayılımı, hastanın genel ve nörolojik durumu, hastanın tercihleri dikkate alınmalıdır. Cerrahi dışında radyoterapi, kemoterapi ve bazı deneysel aşamada tedaviler de beyin tümörlerinde uygulanmaktadır.

picture1**Sağ ünilateral subfrontal + pterional yaklaşımla total kitle rezeksiyonu.

**Motor defisit düzeldi.
**Hasta sorunsuz taburcu edildi.

 

Sonuç itibariyle, beyin, omurilik ve sinir tümörleri çok geniş bir yelpazede ve çeşitlilikte olabilmekte; tanısı ve tedavisi ileri uzmanlığı ve yüksek standartlarda hastane donanımını gerektiren uzun bir süreç çerçevesinde bir ekip çalışması ile yapılabilmektedir. İyi bir tedavi ile çoğu tümörde tam bir şifa sağlanabilmekte, habis tabiatlı tümörlerde de yaşam süresinin uzatılması ve kalitesinin yükseltilmesi bakımından oldukça etkili olunabilmektedir.

Güncel Makaleleri Takip Et

E-posta listesine dahil olarak yeni yazı eklendiğinde bildirim alabilirsiniz.

Üye olduğunuz için teşekkürler.

Bir yanlışlık oldu

Galeri