Home » HAKEMLİK, EDİTÖRLÜK VE DİĞER ETKİNLİKLER

Trigeminal Nevralji nedir? Nasıl tedavi edilir?

BEYİN TÜMÖRLERİ/ PROF. DR. MUSTAFA BOZBUĞA

Dr Professor Mustafa Bozbuga | Best Neurosurgeon in Istanbul, Turkey

Kafa Tabanı Cerrahisi Nedir

Beyincik Hastalıkları Nelerdir?

Mantık ve Tıp – Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa

Çocuklarda beyin tümörünün belirtileri nelerdir?

Beyin hastalıklarında tanı ve tedavi olanakları neler?

Beyin Kanamaları ve Beyin Damarı Tıkanmalarında Yeni Tedaviler

Beyin, Omurilik ve Sinir Tümörleri

Baş Ağrıları

ANEVRİZMALAR, BEL VE BOYUN FITIKLARI

NEDENİ BİLİNMEYEN BAŞ AĞRILARI HAZİRAN 2017

BEYİN KANAMALARI

HAKEMLİK, EDİTÖRLÜK VE DİĞER ETKİNLİKLER

– Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde,

* Bilimsel Danışma ve Yayın Kurulu Üyeliği:

 • “Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi – Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery”de 1996 yılından beri ‘Bilimsel Danışma Kurulu’ üyeliği ve hakemlik.
 • Surgical Neurology International” uluslararası dergide hakemlik yapmaktayım.
 • Pediatric Neurosurgery” uluslararası dergide hakem olarak görev yapmaktayım.

– TÜBİTAK Dizininde yer alan/Ulusal hakemli dergilerde,

* Editör Yardımcılığı:

 • Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi’ Editör Yardımcılığı/Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2010 yılına kadar); sonrasında danışma kurulu üyeliği.

* Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği:

 • Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi
 • Journal of Nervous System Surgery
 • ‘Düşünen Adam – Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi’
 • ‘Türkiye Klinikleri Dergisi’

* Hakemlikler:

 • ‘Türk Nöroşirürji Dergisi’ ve ‘Turkish Neurosurgey’de hakemlik

* Bilirkişilik:

 • ‘İstanbul Tabip Odası

 

– Uluslararası bir cemiyet veya kuruluş tarafından periyodik olarak düzenlenen    hakemli bir kongre veya sempozyumda,

* ‘Oturum başkanlığı ya da eşbaşkanlığı’ yaptığım etkinlikler aşağıdadır:

 1. IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV. International Congress on Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, İstanbul, June 03-08, 2002.
 2. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (EATES), 01-05 October 2002, İstanbul Convention & Exhibition Center (ICEC), İstanbul, Turkey.
 3. 5th Meeting of The Asian Society for Neuro-oncology, November 2-4, 2007, Hilton Hotel & Convention Center, İstanbul, Türkiye.

– Ulusal bir cemiyet veya kuruluş tarafından periyodik olarak düzenlenen hakemli bir kongre veya sempozyumda,

* ‘Oturum başkanlığı ya da eşbaşkanlığı’ yaptığım etkinlikler aşağıdadır:

 1. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, Antalya, 17-21 Mayıs 2000.
 2. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2001.
 3. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri, Onkoloji, İstanbul, 07-09 Kasim 2001.
 4. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
 5. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2004.
 6. Türk Nöroşirürji Derneği Nöro-onkoloji Sempozyumu, ‘Moleküler Boyuttan Kliniğe,’ 31 Mart – 1 Nisan 2005, İstanbul, Turkey.
 7. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 8. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği I. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 01-04 Aralık 2005.
 9. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 10. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.
 11. Türk Nöroşirürji Derneği-TURNOG Nöroonkolojik Cerrahide Ülkemizin Durumu: Standardizasyon ve Hedeflerin Belirlenmesi, Sonbahar Sempozyumu, 1-2 Aralık 2006, İstanbul.
 12. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2007.
 13. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 18-22 Nisan 2008.
 14. Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu, Nöroonkolojik Cerrahide Yaklaşımlar, 28-29 Kasım 2008, İstanbul.
 15. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi, Ilıca Otel Çeşme, İzmir, 25-28 Ekim 2014.
 16. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği XII. Bilimsel Kongresi, Fethiye, Muğla, 13-16 Ekim 2016.
 17. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, 30 Mart-02 Nisan 2017.
 18. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 08-11 Kasım 2018.

 

 

– Ulusal bir cemiyet veya kuruluş tarafından periyodik olarak düzenlenen hakemli bir kongre veya sempozyumda/Üniversitede/ bilimsel bir etkinlikte,

* Panel başkanlığı, panelistlik ya da konferans sunumu:

 1. “14 Mart 1998 Sağlık Haftası Etkinlikleri” kapsamında, İstanbul Tabip Odası ve Klinik Gelişim Dergisi Yayın Kurulu tarafından düzenlenen ve 13 Mart 1998 tarihinde 33-Reform Anfisi – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen “Bilim ve Tıp Dili Olarak Türkçe” konulu panele konuşmacı olarak davet edildim. Paneldeki konuşmacılar: Prof. Dr. Güngör Ertem, Prof. Dr. Yener Aytekin, Uzm. Dr. Mustafa Bozbuğa, Uzm. Dr. Nilgün Bozbuğa.
 2. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Anterior Kranyal Fossa Tabanı ve Maksillo-Fasial Bölgenin Anatomisi ve Bu Bölgelere Ulaşım için Yapılan Kafa Tabanı Yaklaşımları”, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, 25 Kasım 1998.
 3. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Temporal Fossa Tabanı, İnfratemporal Fossa ve Sfenokavernöz Bölgenin Cerrahi Anatomisi ve Bu Bölgeler için Yapılan Kafa Tabanı Yaklaşımları”, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, 6 Ocak 1999.
 4. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Posterior Kranyal Fossa ve Petroklival Bölgenin Anatomisi ve Bu Bölgeler için Uygulanan Cerrahi Yaklaşımlar”, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, 24 Şubat 1999.
 5. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Serebrovasküler Cerrahi Anatomi ve Klinik Karşılıkları”, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, 12 Mayıs 1999.
 6. Dr. Haluk Deda, Dr. Kazım Öner, Dr. Mustafa Bozbuğa, Dr. Zafer Berkman, Dr. İbrahim Ziyal: “Klivus Patolojilerine Cerrahi Yaklaşımlar,” Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi kapsamında yapılan panelde konferans, 24 Mayıs 2001.
 7. Dr. Mustafa Bozbuğa, Dr. Çiçek Bayındır, Dr. Özenç Minareci, Dr. Alpaslan Mayadağlı: Kafa Tabanı Kitlelerine Yaklaşım – Tanısı, Patolojisi ve Tedavisi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri, Onkoloji, İstanbul, 09 Kasım 2001” panelinde oturum başkanlığı ve konuşmacı olarak görev aldım.
 8. Türk Nöroşirürji Derneği Kafa Tabanı Cerrahisi Grubu’nun tertip ettiği, “Anterior Fossa ve Orbitaya Cerrahi Yaklaşımlar Kursu,” İstanbul, 30 Kasım – 01 Aralık 2001’de konuşmacı olarak görev aldım.
 9. Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Grubu’nun tertip ettiği, İstanbul Toplantıları 2001-2002 kapsamında “İntraserebral Hematomda Konservatif ve Cerrahi Yaklaşım” paneli, İstanbul, 28 Şubat 2002’de konuşmacı olarak görev aldım.
 10. IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV. International Congress on Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society’de “Spontan İntraserebral Hematomda Tedavi ve Cerrahi Yaklaşımlar,” panelinde konuşmacı olarak yer aldım, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 11. Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Grubu’nun tertip ettiği, İstanbul Toplantıları 2002-2003 kapsamında “Dev Hipofiz Urları” paneli, İstanbul, 27 Şubat 2003’te konuşmacı olarak görev aldım.
 12. “Dr. Mustafa Bozbuğa, İskemik Serebrovasküler Hastalıklar: Tanımlar, Epidemiyoloji, Doğal Seyir” dersi, Türk Nöroşirürji Derneği, Eğitim Kursu, Serebrovasküler Cerrahi, Kuşadası, 29 Ekim – 03 Kasım 2003.
 13. “Dr. Mustafa Bozbuğa, Serebral Vazospazm” dersi, Türk Nöroşirürji Derneği, Eğitim Kursu, Serebrovasküler Cerrahi, Kuşadası, 29 Ekim – 03 Kasım 2003.
 14. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Klivus Patolojilerine Cerrahi Yaklaşımlar”, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği’nde konuşma, 27 Şubat 2004.
 15. “Dr. Mustafa Bozbuğa, Kafa Travması Epidemiyolojisi ve Sınıflandırması” dersi, Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, Eğitim Kursu, Kafa Travmaları, Ağrı Tedavisi ve Fonksiyonel Nöroşirürji, Kuşadası, 22 – 27 Mart 2004.
 16. Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Grubu’nun tertip ettiği, İstanbul Toplantıları 2003-2004 kapsamında “Orbita Tümörleri” paneli, İstanbul, 25 Mart 2004’te konuşmacı olarak görev aldım.
 17. Moderatör: Altınörs N; Tartışmacılar: Bozbuğa M, Akar Z, Akdemir H. “Kranyofaringiomaya Yaklaşım,” Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi kapsamında yapılan seminerde konferans, 25 Mayıs 2004.
 18. Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Grubu’nun tertip ettiği, İstanbul Toplantıları 2005-2006 kapsamında “Petroklival Meningiomlar” paneli, İstanbul, 27 Ekim 2005’te konuşmacı olarak görev aldım.
 19. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Klivus Patolojilerine Anterolateral Cerrahi Yaklaşımlar,” Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği’nin II. Bilimsel Kongresi kapsamında yapılan panelde konferans, İstanbul, 17 Kasım 2006.
 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kafa Kaidesi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Uluslararası Katılımlı Sonbahar Sempozyumu, “Vak’a Sunumları ve Tartışması” İngilizce, 14-15 Aralık 2007, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul.
 21. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 18-22 Nisan 2008.
 22. Türk Nöroşirürji Derneği TURNOG Nöro-onkoloji Sempozyumu, İstanbul, 2-3 Mayıs 2008.
 23. ‘Master Course for Middle Skull Base: Microanatomical Hands-On Dissection & Surgical Video Discussion Symposium, Turin, Italy, March 06-07/2009’ (Bu sempozyuma eğitimci olarak katıldım).
 24. The 9th Helsinki Live Demonstration Course in Operative Microneurosurgery: June 1 -5, 2009, University Hospital of Helsinki, in Helsinki, Finland.
 25. Türk Nöroşirürji Derneği, Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu. Glial Tümörler, Hipofiz Adenomları, Meningiomlar. İstanbul The Marmara Hotel, İstanbul, 25-26 Aralık 2009 kapsamında ‘Olfaktor Oluk Meningiomları’ başlıklı konuşma.
 26. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Modern Nöroşirürjinin İmkanları, Sorunları ve Geleceği” Hisar Intercontinental Hospital’in akademik toplantılarında konferans, İstanbul, 20 Ekim 2010.
 27. Türk Nöroşirürji Derneği, Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG) ve Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu (GNK) Sonbahar Sempozyumu. Glial Tümörler, Meningiomlar. İstanbul Barbaros Point Hotel, İstanbul, 17-18 Aralık 2010 kapsamında ‘Duyarlı Bölge Konveksite Meningiomları’ başlıklı konferans.
 28. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Subaraknoid Kanamalar” Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği’nin VII. Bilimsel Kongresi kapsamında konferans, Çeşme, İzmir, 22 Eylül 2011.
 29. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Geçmişten Geleceğe Serebrovasküler Cerrahi ve Kişisel Deneyimler” Hisar Intercontinental Hospital’in akademik toplantılarında konferans, İstanbul, 23 Kasım 2011.
 30. Türk Nöroşirürji Derneği, Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG) – “YENİ OLAN NE VAR” SEMPOZYUMU. İstanbul Barbaros Point Hotel, İstanbul, 23-24 Aralık 2011 kapsamında “Olfaktor Oluk Meningiomları: Olfaktor Hasar Şart mı?” başlıklı konferans.
 31. Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Grubu’nun tertip ettiği, İstanbul Toplantıları 2011-2012 kapsamında “Posterior Sistem Anevrizmalarının Cerrahisi” konferansı, İstanbul, 26 Nisan 2012’de konuşmacı olarak görev aldım.
 32. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Nöroonkolojik Cerrahi: Kişisel Deneyimler ve Dersler” Hisar Intercontinental Hospital’in akademik toplantılarında konferans, İstanbul, 11 Aralık 2013.
 33. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Akut İskemik Strokların Tedavisinde Medikal, Girişimsel ve Cerrahi Yöntemlerin Bugünü” Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği’nin X. Bilimsel Kongresi kapsamında sunum, Çeşme, İzmir, 26 Ekim 2014.
 34. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Felsefe ve Hekimlik” II. Urla Felsefe Günleri kapsamında konferans, Urla, İzmir, 30 Ekim 2015.
 35. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Tıp ve Felsefe” Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde konferans, İstanbul, 10 Şubat 2016.
 36. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Tıbbi Tanıda Mantıkta Geri-Çıkarım Kullanılması” VI. Mantık Çalıştayı, Artvin, 26-29 Mayıs 2016.
 37. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Sağlık ve Hastalığın Ontolojisi” – Ontology of Health and Diseases”, III. Urla Felsefe Günleri – III. Urla Philosophy Days, kapsamında konferans, Urla, İzmir, 13 – 15 Ekim 2016.
 38. Prof. Dr. Dr. Mustafa Bozbuğa: “İntrakranyal Tümörlerin Optimal Tedavisi – Optimal Treatment of İntracranial Tumors” Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği’nin XII. Bilimsel Kongresi kapsamında konferans, Fethiye, Muğla, 13 – 16 Ekim 2016.
 39. Türk Nöroşirürji Derneğ’nin tertip ettiği, İstanbul Aylık Toplantıları 2016-2017 kapsamında “Düşük Gradlı Glial Tümörlerin Cerrahi Tedavisi” konferansı, İstanbul, 23 Şubat 2017’de konuşmacı olarak görev aldım.
 40. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Tıpta ve Tıbbi Uygulamalarda Puslu Mantık” VII. Mantık Çalıştayı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Samsun, 29-30 Haziran 2017.
 41. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Felsefe Ne’dir?” MedicalPark Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin akademik toplantılarında konferans, İstanbul, 6 Ekim 2017.
 42. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Felsefi Açıdan Sağlık ve Hastalık” Uludağ Üniversitesi, Konferans, Bursa, 11 Ocak 2018.
 43. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Tıp Alanında Epistemik Mantık” VIII. Mantık Çalıştayı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 9-11 Mayıs 2018.
 44. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Tıp Alanında Temporal Mantık” IX. Mantık Çalıştayı, Artuklu Üniversitesi, Mardin, 18-20 Nisan 2019.

Güncel Makaleleri Takip Et

E-posta listesine dahil olarak yeni yazı eklendiğinde bildirim alabilirsiniz.

Üye olduğunuz için teşekkürler.

Bir yanlışlık oldu

Galeri