Home » Kısa CV

Trigeminal Nevralji nedir? Nasıl tedavi edilir?

BEYİN TÜMÖRLERİ/ PROF. DR. MUSTAFA BOZBUĞA

Dr Professor Mustafa Bozbuga | Best Neurosurgeon in Istanbul, Turkey

Kafa Tabanı Cerrahisi Nedir

Beyincik Hastalıkları Nelerdir?

Mantık ve Tıp – Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa

Çocuklarda beyin tümörünün belirtileri nelerdir?

Beyin hastalıklarında tanı ve tedavi olanakları neler?

Beyin Kanamaları ve Beyin Damarı Tıkanmalarında Yeni Tedaviler

Beyin, Omurilik ve Sinir Tümörleri

Baş Ağrıları

ANEVRİZMALAR, BEL VE BOYUN FITIKLARI

NEDENİ BİLİNMEYEN BAŞ AĞRILARI HAZİRAN 2017

BEYİN KANAMALARI

Kısa CV

Kısa CV

Prof. Dr. Dr. Mustafa Bozbuğa

 

Dr. Mustafa Bozbuğa, “Beyin ve Sinir Cerrahisi” profesörü, anatomi doktoru ve felsefe doktoru olup Beyin ve Sinir Cerrahisinde yoğunluklu olarak nöro-onkolojik cerrahi (= tümör cerrahisi), serebrovasküler cerrahi (= beyin damar cerrahisi), kafa tabanı cerrahisi ve spinal-omurilik cerrahisinde majör-ileri ameliyatları gerçekleştirmekte, ilgili olduğu alanlarda akademisyen-öğretim üyesi ve yazar olarak çalışmaktadır.

Dr. Mustafa Bozbuğa, eğitimine Sultanahmet 44 İlkokulu’nda başlamış, Vefa Lisesi’nden sonra ÖSS’de dereceye girerek İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)’ya girmeye hak kazanmış ve 1983 yılında Pekiyi derece ile mezun olarak “Tıp Doktoru” unvanını kazanmıştır. Sonrasında:

  • Tıpta Uzmanlık Eğitimi / İhtisas: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) Anabilim Dalı’nda ihtisas (1985 – 1991)
  • Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisası sırasında, Zürih Üniversite Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda Dr. M. Gazi Yaşargil’in yanında klinikte ve ameliyathanede bulunma ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışma; “Mikronöroşirürji Eğitimi” 1988 ve 1989
  • Uzmanlığı döneminde, George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda, Washington, DC, ABD’de, Dr. L. N. Sekhar’ın yanında  “Kafa Tabanı Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” alanlarında “uluslararası fellowship”programını tamamladı (1993 –1995)
  • Osaka City Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Osaka, Japonya’da, Prof. Dr. Akira Hakuba’nın yanında “Kafa Tabanı Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” alanlarında “uluslararası fellowship”programını tamamlamıştır (1995)

Yurtdışı eğitimlerini takiben, Beyin ve Sinir Cerrahisi çalışmalarını sürdüren Dr. Bozbuğa 1999’da “Nöroşirürji Doçenti” olmuştur. Gerekli sınavları kazanarak 15 Ocak 2001’de, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin “Kurucu Klinik Şefliğine” atanmıştır. Bu kliniğin kurucusu olan Dr. Bozbuğa, dokuz yıl bu görevde kalmış ve bu süre zarfında kliniğinde çok yoğun bir cerrahi pratik ile en üst düzeyde ameliyatlar başarılı bir şekilde yapılmış, verimli bir akademik ortam oluşturulmuş, akademik yayınlar hazırlanmış ve çok sayıda uzman yetiştirilmiştir.

Dr. Bozbuğa, beyin cerrahisinin teori ve pratiğinde çok önemli temel bilim olanAnatomi” alanında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda  “Anatomi Doktora Eğitimiyaparak bu alanda “PhD” unvanını elde etmiştir (1998 – 2004).

Dr. Bozbuğa “Profesör” kadrosu onaylandıktan (Temmuz 2007) sonra Üniversite Profesörlüğü kadrosuna atanarak “Nöroşirürji Profesörü” unvanını kazanmıştır.

Mesleki çalışmalarında dört adet kitap hazırlamış, 37 adet kitap bölümü yazarlığı yanında SCI’a kayıtlı 200’ün üstünde uluslararası ve ulusal yayın yazmış ve 150 civarında bilimsel sunu gerçekleştirmiştir. Uluslararası ve ulusal çok sayıda mesleki katılım, konferans ve çeşitli bilimsel etkinliklerde bulunmuştur. Bilimsel yayınlarına SCI kayıtlı uluslararası dergilerde çıkan 1060 bilimsel çalışmada atıfta bulunulmuştur. Uluslararası ve ulusal pek çok dergide editör yardımcılığı, bilimsel kurul üyeliği, bilirkişilik vb. görevlerini sürdürmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi pratiğinde tüm ameliyatları yapmakla birlikte yoğunlaştığı spesifik ilgi alanlarını Kafa Tabanı Cerrahisi, Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi), Nörovasküler Cerrahi (Beyin Damarlarının Cerrahisi: Anevrizma, arteriyövenöz malformasyon,…) ve Omurga ve Omurilik Cerrahisi (Omurilik Tümörleri, Vasküler Malformasyonları, Bel ve boyun fıtıkları) oluşturmaktadır ve bu alanlarda gerçekleştirdiği ameliyatlardan oluşan çok geniş bir hasta arşivine sahiptir. Pek çok ulusal ve uluslararası mesleki, bilimsel ve sosyal derneğin üyesi olan Dr. Bozbuğa 1997’de beri  “Who is Who in the World” yıllık biyografisinde yer almaktadır.

Dr. Mustafa Bozbuğa, hekimlik çalışmalarının yanında ayrıca, 2010-2014 yılları felsefe bölümü lisans eğitimini, hemen ardından İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde, “Tıp Praksisinin Felsefî Temellendirilmesi: Tıp Praksisinin Ontolojik, Epistemolojik ve Mantıksal Analiz ve Temellendirilmesi” adlı teziyle felsefe doktorasını tamamlamıştır (2014-2021). Felsefe alanında, daha çok “tıp felsefesi” ve “insan felsefesi”ne odaklanmıştır ve bu alanlarda yazdığı (9 adet) kitap bölümü ve konuşmaları mevcuttur.

Dr. Bozbuğa çalışmalarını Şubat 2018’den bu yana, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi NPİstanbul Beyin Hastanesi’nde “Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nın Kurucu Bölüm Başkanı” olarak görev yapmaktadır.

Dr. Bozbuğa, tıp ve felsefe çalışmalarının yanı sıra müzik, tiyatro, edebiyat, sanat tarihi, resim ve mimari ile ilgilenmekte olup evlidir ve “Mekatronik ve Bilgisayar Mühendisi” 27 yaşında bir oğlu vardır.

Ocak 2022

Prof. Dr. Dr. Mustafa Bozbuğa

 

Güncel Makaleleri Takip Et

E-posta listesine dahil olarak yeni yazı eklendiğinde bildirim alabilirsiniz.

Üye olduğunuz için teşekkürler.

Bir yanlışlık oldu

Galeri