Home » makaleler » Omurga ve Omurilik Cerrahisi

Trigeminal Nevralji nedir? Nasıl tedavi edilir?

BEYİN TÜMÖRLERİ/ PROF. DR. MUSTAFA BOZBUĞA

Dr Professor Mustafa Bozbuga | Best Neurosurgeon in Istanbul, Turkey

Kafa Tabanı Cerrahisi Nedir

Beyincik Hastalıkları Nelerdir?

Mantık ve Tıp – Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa

Çocuklarda beyin tümörünün belirtileri nelerdir?

Beyin hastalıklarında tanı ve tedavi olanakları neler?

Beyin Kanamaları ve Beyin Damarı Tıkanmalarında Yeni Tedaviler

Beyin, Omurilik ve Sinir Tümörleri

Baş Ağrıları

ANEVRİZMALAR, BEL VE BOYUN FITIKLARI

NEDENİ BİLİNMEYEN BAŞ AĞRILARI HAZİRAN 2017

BEYİN KANAMALARI

Omurga ve Omurilik Cerrahisi

cropped-kapak.jpgSPİNAL CERRAHİ

Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve omurilik-sinirler kompleksinin çeşitli hastalıkları, bu kritik oluşumlarda yapısal, işlevsel ve/veya mekanik bozukluklara yol açarak klinik hastalıklara neden olur. Omurga, omurilik ve sinir kökleri pek çok hastalık grubu (tümörler, mekanik hastalıklar –fıtıklar, kaymalar,…-, travmalar, doğumsal hastalıklar, damar hastalıkları, romatizmalar,…) tarafından etkilenerek başlıca ağrı olmak üzere felçler, duyu kayıpları, idrar ve gaita yapmada bozukluklar gibi sinir sistemi fonksiyon kayıpları, omurganın hareketlerinde kısıtlanma ve şekil bozuklukları şeklinde klinik belirti ve bulgular ortaya çıkar. Klinik pratikte en çok karşılaşılan hastalık grupları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Disk hastalıkları (Bel ve boyun fıtıkları,…): Omurlar arasında yer alan disklerin mekanik olarak zorlanması ile ya da yıllar içinde yapısal bozulma/dejeneratif etkiler ile ortaya çıkar; hastalığın derecesine, oluş biçimine, yerleşimine, klinik tabloya göre cerrahi ya da cerrahi-dışı çeşitli tedaviler gerekir.

 

  • Yaşlanan omurgada ortaya çıkan dejeneratif bozukluklar, omurgada kemik, eklem ve yumuşak dokuda gelişen yapısal bozuklukların omurilik ve sinir köklerinde bası oluşturması sonucu yürüme bozuklukları, uzun mesafe yürüyememe, kollarda ve bacaklarda ağrı/uyuşmalar, hareket zorlukları ve fonksiyon kayıpları ile belirti veren omurga kanalı daralmalarına ya da benzer klinik tablolara yol açabilir.

 

  • Omurga, omurilik ve sinir köklerinin tümörleri: Bu tümörler primer tümörler ya da vücutta başka yerden buraya sıçrayan metastazlar olabilir. Bazı hastalarda yalnızca cerrahi tedavi yeterli olabilir ve hastada tam bir şifa sağlanabilir; bazı tümörlerde ise cerrahi tedaviye ek olarak radyoterapi, kemoterapi ve diğer tedaviler de gerekli olabilir.

 

 

  • Damarsal hastalıklar: Omurga-omurga kanalı içine ya da omurilikte kanamalar, omuriliğin damarsal hastalıkları (damar yumakları, fistüller,…) ani gelişen hastalıklar olup genellikle acil teşhis ve tedaviyi gerektirirler.

 

  • Travmalar (Trafik kazaları, yüksekten düşme, darp,… gibi nedenler) ile ortaya çıkan omurga kırıkları/ayrışma ve kopmaları,…’nın yol açtığı omurilik ve sinir yaralanmaları (ağır felçler, şiddetli ağrılar,…); omurganın sağlamlığının ve yük taşıma ve hareket yeteneğinin bozulması (spinal instabilite) yaşamda karşımıza çok çıkan acil durumlardır. Acil tanı ve tedavisi bazen hayat kurtarıcı ya da ağır bir sakatlığı engelleyici olabilir.

 

  • Pediatrik spinal hastalıklar: Doğumsal omurga ve omurilik anomalileri, deformiteler, (omurga kanalının açık olması, omurilik ve sinirlerin kılıflarının kese yapması/dışarıya açık olması,.. omurilik içindeki hastalıklar/kistler,…) yine tanıya yönelik çok yönlü ve hassas yaklaşımı ve tedavi-cerrahi gerektiren hastalıklardır.

 

  • Enfeksiyonlar ve apseler, genellikle aciliyet gösteren, cerrahi ve/veya ilaç tedavisini gerektiren kritik hastalıklar arasında yer alır.

 

  • Vücutta yaygın ya da başka bir organa ait hastalığın, örn. romatolojik, metabolik hastalıkların omurgayı da tutması, omurgada deformasyona ve şekil bozukluklarına/spinal instabiliteye neden olarak omurilik ve sinir köklerinin fonksiyonunu bozması sonucu, ilerleyici ağır klinik sendromlar ile karşılaşılır. Çok yönlü ileri tanı ve tedavi yöntemlerini gerektiren, karmaşık hastalıklar da yine spinal ileri merkezimizin ilgi alanı arasındadır.

Bu hastalıklar çok kısa süre içinde (ani/akut başlangıçlı, örn. kanamalar, akut fıtıklar,…) gelişebilecekleri gibi yılları/onyılları bulan çok uzun bir süreye de (müzmin/kronik seyirli, örn. omurganın dejeneratif hastalıkları,…) yayılabilirler. Buna göre belirti ve bulgular ağrı, yürüme bozuklukları, hareket kısıtlılığı, şekil bozuklukları, kuvvet kaybı, duyu kaybı, kas erimeleri, kollarda ve bacaklarda incelmeler, idrar ve gaita kontrol bozuklukları gibi çok geniş bir yelpazede ortaya çıkabilir.  

Bu geniş hastalık grubunun erken tanısı ve etkin tedavisi için ayrıntılı bir nörolojik muayene ve rutin tetkiklerin yanı sıra ileri görüntüleme yöntemleri (başlıcaları yeni nesil Manyetik Rezonans Görüntüleme = MRG ve Bilgisayarlı Tomografi = BT,…), elektrofizyolojik incelemeler (EMG, EPs,…) gereklidir.

Omurga ve omuriliği/sinirleri tutan hastalıklarda, gerektiğinde cerrahi tedavi uygulanarak son derece iyi, yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir. Bu alanda da yine, mikronöroşirürjinin avantajları kullanılarak ve özellikle son birkaç onyıl içinde geliştirilen yeni cerrahi anlayış ve teknik yaklaşımların uygulanmasiyle, hastanın en az ölçüde etkilenmesi ve hastanede kısa yatış süresi ile birlikte mevcut hastalığın en yüksek derecede tedavisi mümkün olmakta, omurilik ve sinir köklerinin rahatlatılması ve omurganın rekonstrüksiyonu ve sağlamlığı (stabilizasyonu) etkin bir şekilde sağlanabilmektedir.   

Güncel Makaleleri Takip Et

E-posta listesine dahil olarak yeni yazı eklendiğinde bildirim alabilirsiniz.

Üye olduğunuz için teşekkürler.

Bir yanlışlık oldu

Galeri