Home » Tez Danışmanlıkları

Trigeminal Nevralji nedir? Nasıl tedavi edilir?

BEYİN TÜMÖRLERİ/ PROF. DR. MUSTAFA BOZBUĞA

Dr Professor Mustafa Bozbuga | Best Neurosurgeon in Istanbul, Turkey

Kafa Tabanı Cerrahisi Nedir

Beyincik Hastalıkları Nelerdir?

Mantık ve Tıp – Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa

Çocuklarda beyin tümörünün belirtileri nelerdir?

Beyin hastalıklarında tanı ve tedavi olanakları neler?

Beyin Kanamaları ve Beyin Damarı Tıkanmalarında Yeni Tedaviler

Beyin, Omurilik ve Sinir Tümörleri

Baş Ağrıları

ANEVRİZMALAR, BEL VE BOYUN FITIKLARI

NEDENİ BİLİNMEYEN BAŞ AĞRILARI HAZİRAN 2017

BEYİN KANAMALARI

Tez Danışmanlıkları

Aşağıda belirtilen 11 adet tıpta uzmanlık (Nöroşirürji) tezinde danışmanlık:

 1. “Posterior Fossa Epidural Hematomlarında Değerlendirme ve Tedavi Kriterleri” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Ayçiçek Çeçen, 1999, Tez Danışmanı: Mustafa Bozbuğa.
 2. “Travmatik Lezyonlar için Kafa Tabanı Yaklaşımları” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Niyazi Kalyoncu, 1999, Tez Danışmanı: Mustafa Bozbuğa.
 3. “Sivil Kranyal Ateşli Silah Yaralanmalarında Prognostik Faktörler Üzerine İstatistiksel Çalışma”  Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Hikmet Süslü, 2002, Tez Danışmanı:      Mustafa Bozbuğa.
 4. “Spinal Enfeksiyonların Cerrahi Tedavisi” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Mevlüde Delatioğlu, 2002, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 5. “Spondilolistezis Olgularının Transpediküler Fiksasyon ile Tedavisi” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Ali Sena Börü, 2003, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 6. “İntrakranyal Meningiomlarda Cerrahi Klivajın Preoperatif Nöroradyolojik Bulgularla İlişkisi: 85 Olguda Retrospektif Çalışma” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi    2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Jülide Hazneci, 2005, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 7. “Petroklival Bölge Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Tercihlerimiz ve Klinik Tecrübelerimiz” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Gökhan Kızılçay, 2006, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 8. “Foramen Magnum Bölgesinin Cerrahi Anatomisi ve Morfometrik Analizleri” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Nehir Barut, 2007, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 9. “Kavernöz Sinüs Mikrocerrahi Anatomisi, Nöroşirürjikal Yaklaşımlar ve Kuru Kranyumlarda Morfometrik Çalışma” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Cem Akgün, 2007, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 10. “Serebellopontin Köşenin Suboksipital Retrosigmoid Yaklaşımla Mikrocerrahi Anatomisi, Retrosigmoid Yaklaşımda Kalvaryal Belirleyiciler ve Kuru Kranyumlarda Morfometrik Çalışma” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Ulaş Erzincan, 2007, Tez Danışmanı:     Dr. Mustafa Bozbuğa.
 11. “Anterior Serebral Arter-Anterior Komünikan Arter Kompleksi Radyolojik, Anatomik ve Klinik Değerlendirmesi” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Çiğdem Kahriman, 2009, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.

Güncel Makaleleri Takip Et

E-posta listesine dahil olarak yeni yazı eklendiğinde bildirim alabilirsiniz.

Üye olduğunuz için teşekkürler.

Bir yanlışlık oldu

Galeri