Home » Ulusal ve Uluslararası Kongre Bildirileri

Trigeminal Nevralji nedir? Nasıl tedavi edilir?

BEYİN TÜMÖRLERİ/ PROF. DR. MUSTAFA BOZBUĞA

Dr Professor Mustafa Bozbuga | Best Neurosurgeon in Istanbul, Turkey

Kafa Tabanı Cerrahisi Nedir

Beyincik Hastalıkları Nelerdir?

Mantık ve Tıp – Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa

Çocuklarda beyin tümörünün belirtileri nelerdir?

Beyin hastalıklarında tanı ve tedavi olanakları neler?

Beyin Kanamaları ve Beyin Damarı Tıkanmalarında Yeni Tedaviler

Beyin, Omurilik ve Sinir Tümörleri

Baş Ağrıları

ANEVRİZMALAR, BEL VE BOYUN FITIKLARI

NEDENİ BİLİNMEYEN BAŞ AĞRILARI HAZİRAN 2017

BEYİN KANAMALARI

Ulusal ve Uluslararası Kongre Bildirileri

Periyodik olarak 1-4 yılda bir düzenlenen ve bilimsel hakem kurulu olan Uluslararası düzeyde tanınmış bir cemiyet veya dernek tarafından düzenlenen kongre veya sempozyumda sunulan ve özeti yayımlanan sözel bildiri yazarlığı:

208 + 1.                  Bozboğa M, Turantan İ, Hiçdönmez T, Hepgül KT, Türker K, Kaya U: Diastematomyelia. 17th Middle East Neurosurgical Society Congress, Antalya 1988.

 1. İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Serdar Birgören, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Travmatik Oksipital Kondil Fraktürü. Türk Nöroşirürji Derneği 2. Bilimsel Kongresi, Antalya 1988.
 2. Azmi Hamzaoğlu, İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Ayhan Arıtamur, Kemal Hepgül, Umur Kaya: Torakolomber Fraktürlerin Cerrahi Tedavisinde “Rod-Sleeve” Yöntemi. Türk Nöroşirürji Derneği 2. Bilimsel Kongresi, Antalya 1988.
 3. Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, İnan Turantan, Nail İzgi, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Meningiomaları. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.
 4. İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Talât Kırış, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Anevrizmaları. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.
 5. Talât Kırış, Mustafa Bozboğa, İnan Turantan, Kıraç Türker, Ali Canbolat, Nail İzgi, Kemal Hepgül, Metin Orakdöğen, Hüsamettin Gökay, Umur Kaya: Arka Çukur Tümörlerinin Epidemiyolojisi. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.
 6. Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Talât Kırış, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Umur Kaya: Serebellar Hemanjioblastomalar. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.
 7. Nail İzgi, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, Kemal Hepgül, İnan Turantan, Metin Orakdöğen, Umur Kaya: Arka Çukur Epandimomaları. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.
 8. Nail İzgi, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, İnan Turantan, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Dermoid ve Epidermoid Tümörleri. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.
 9. Kemal Hepgül, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, Nail İzgi, İnan Turantan, Metin Orakdöğen, Umur Kaya: Serebellar Astrositomalar. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.
 10. Mustafa Bozboğa, İnan Turantan, Nail İzgi, Serdar Birgören, Talât Kırış, Umur Kaya: Travmatik Posterior Fossa Hematomları. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.
 11. Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Kıraç Türker, M. Kemal Hamamcıoğlu, Ali Canbolat, Faruk Ünal, İnan Turantan, Kemal Hepgül, Orhan Barlas: Arteriovenöz Malformasyonlar (88 Olguda Klinik Çalışma). Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, İzmir 1991 (Poster ve sözlü bildiri olarak sunuldu).
 12. Ali Canbolat, Mustafa Bozboğa, M. Kemal Hamamcıoğlu, Çağatay Önal, Murat Döşoğlu, Orhan Barlas, Nail İzgi, Faruk Ünal: Anevrizmal Subaraknoid Kanamalarda Erken Cerrahi Girişim. Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, İzmir 1991 (Poster ve sözlü bildiri olarak sunuldu).
 13. Ali Canbolat, Çağatay Önal, Kemal Hepgül, Mustafa Bozboğa, Cumhur Kılınçer, Feyza Karagöz, Sait Miyandoabçi: Dev Fistülöz Tip İntrakranyal Arteriovenöz Malformasyonlarda Cerrahi Yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği 6. Bilimsel Kongresi, Nevşehir, 1992.
 14. K. Ohata, K. Nagai, Y. Mitsuhashi, M. Bozboğa, A. Hakuba: Occlusion of Sigmoid Sinus after Transpetrosal Approach. The First International Workshop on Surgery of the Intracranial Venous System, Osaka, Japonya, Eylül 12-14, 1994.
 15. Mustafa Bozbuğa, Kâmil Diriker, İ. Hakkı Cengiz, Gürsel Polat, Işık Gürel: Kafa Kaidesi Yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, İzmir, 9-14 Nisan 1995.
 16. Mustafa Bozbuğa, Kâmil Diriker, Gürsel Polat, Işık Gürel: Kompleks intrakranyal anevrizmaların cerrahi tedavisinde kafa tabanı yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, İzmir, 24-28 Mayıs 1996.
 17. Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Transpetrozal Yaklaşımlar için Petroklival Bölgenin Morfometrik Analizi. Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.
 18. Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Çiçek Bayındır, Sedat Dalbayrak, Sedat Çelikel, Halûk Özsaraç, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Kafa Tabanı Yaklaşımları (49 Olguda Klinik Deneyim). Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.
 19. Kâmil Diriker, İ. Hakkı Cengiz, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Ayçiçek Özmen, Şükrü İnan, Işık Gürel: Gecikmiş Travmatik İntraserebral Hematomlar. Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.
 20. Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker, Mustafa Bozbuğa, Sedat Çelikel, Gürsel Polat, Niyazi Kalyoncu, Işık Gürel: Ağır Kafa Travmalı Hastalarda Bir Prognoz Tahmin Modeli. Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.
 21. Adnan Öztürk, Zafer Arı, Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Ali Galip Zebitay, Işık Gürel: Petroklival Bölgenin Cerrahi Anatomi Açısından Diseksiyonu ve Morfometrik Analizi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 22. Zafer Arı, Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Adnan Öztürk, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Işık Gürel: Orbitozigomatik Osteotominin Değişik Yaklaşımlara Göre Fonksiyonel Etkisi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 23. Zafer Arı, Kayıhan Şahinoğlu, Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Canan Kabaca, Işık Gürel: Kranyo-orbital Zigomatik Yaklaşımın Kadavralarda Uygulanması ve bu Yaklaşıma Yönelik Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 24. Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Canan Kabaca, Işık Gürel: Ekstrem Lateral Transkondiler Transjuguler Yaklaşım için Kadavra Diseksiyonu ve Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 25. Adnan Öztürk, Zafer Arı, Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Işık Gürel: Foramen Magnum ve Condylus Occipitalis’lerin Cerrahi Anatomisi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 26. Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Kadavra ve Kuru Kranyumlarda Diseksiyon, Kafa Tabanı Yaklaşımlarının Uygulanması ve Morfometrik Çalışma. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 27. Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Optico-chiasmatic Apparatus, Canalis Opticus ve Processus Clinoideus Anterior’un Cerrahi Anatomisi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 28. Kayıhan Şahinoğlu, Mustafa Bozbuğa, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Ahmet Kocakuşak, Işık Gürel: Kadavralarda Genişletilmiş (Bazal) Frontal Yaklaşım Uygulanması ve bu Yaklaşım için Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 29. Kayıhan Şahinoğlu, Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Zafer Arı, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Ali Galip Zebitay, Işık Gürel: Kafa Tabanının Eksternal Yüzünde Cerrahi Anatomik Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 30. Kayıhan Şahinoğlu, Mustafa Bozbuğa, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Lateral ve Posterior Kranyum Yüzey Anatomisi ile İntrakranyal Yapılar Arasındaki Topografik İlişki ve Bunların Cerrahi Kullanılabilirliği. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 31. Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Ahmet Kocakuşak, Işık Gürel: Subtemporal Transkavernöz Transpetroz Apeks Yaklaşımı için Kadavra Diseksiyonu ve Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 32. Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu, Gürsel Polat, Ayhan Kara, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Epidural Hematomların Konservatif Tedavisi (86 Olguda Klinik Deneyim). II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim 1997.
 33. Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Travmatik Lezyonlar için Kafa Tabanı Yaklaşımları (26 Olguda Klinik Deneyim). II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim 1997.
 34. Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Sedat Dalbayrak, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Torakolomber Vertebra Yaralanmalarında Transpediküler Vida Fiksasyonu. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim 1997.
 35. Sedat Dalbayrak, Erhan Çelikoğlu, Sedat Çelikel, Mustafa Bozbuğa, Niyazi Kalyoncu, Şükrü İnan, Mesut Yılmaz, Işık Gürel: Servikal Mültisegmental Spondilotik Miyelopatide Anterior Dekompresyon ve THSP ile Kombine Füzyon. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.
 36. İnan Şükrü, Çelikoğlu Erhan, Dalbayrak Sedat, Bozbuğa Mustafa, Kalyoncu Niyazi, Yılmaz Mesut, Gürel Işık: Karpal Tünel Sendromunda Klinik Muayene ve Elektrofizyolojik İncelemenin Yanı Sıra Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.
 37. Sedat Dalbayrak, Mustafa Bozbuğa, Şükrü İnan, Niyazi Kalyoncu, Osman Soy, Işık Gürel: Omurganın Ekinokok Enfeksiyonları. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.
 38. Mustafa Bozbuğa, Niyazi Kalyoncu, Erhan Çelikoğlu, Sedat Dalbayrak, Şükrü İnan, Osman Soy, Işık Gürel: Travmatik Lezyonlar için Kafa Tabanı Yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.
 39. Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Zafer Arı, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent Bayraktar: Subaksiyel Servikal Vertebralarda Transpediküler Vida Fiksasyonu için Morfometrik Değerlendirme. V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, 25-30 Ekim 1999.
 40. Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Zafer Arı, Bülent Bayraktar, Kayıhan Şahinoğlu, Işık Gürel: Ventral ve Ventrolateral Subaksiyel Dekompresyon için Servikal Unsinat Proçesin Cerrahi Anatomik Değerlendirilmesi. V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, 25-30 Ekim 1999.
 41. Ayhan Kara, Mesut Yılmaz, Sedat Dalbayrak, Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu, Ayçiçek Çeçen, Işık Gürel: Nörolojik Tablosu Bilgisayarlı Tomografi Bulguları ile Açıklanamayan Kafa Travmalı Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, Antalya, 17-21 Mayıs 2000.
 42. Ayçiçek Çeçen, Tayfun Hakan, Mevlüde Delatioğlu, Mustafa Bozbuğa: Posterior Fossa Epidural Hematomları. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2001.
 43. M. Bozbuğa, A. Öztürk, A. Çeçen, B. Bayraktar, H. Süslü, H. Tanyeli, Ç. Kutlu, A.Ç. Kale, Z. Arı, K. Şahinoğlu: Processus clinoideus anterior’un rezeksiyonu, canalis opticus’un açılması ve dural serbestleştirmenin nervus opticus ve arteria carotis interna’nın açığa konmasındaki etkilerinin morfometrik analizi. VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, 3-7 Eylül 2001.
 44. Ayçiçek Çeçen, Hikmet Süslü, Adnan Öztürk, Zafer Arı, Kayıhan Şahinoğlu, Feridun Vural, Mustafa Bozbuğa: Processus Clinoideus Anterior’un Rezeksiyonu ile birlikte “Optic Unroofing” İşleminin Getirdiği Avantajlar. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 45. Hikmet Süslü, Erhan Çelikoğlu, Ali Sena Börü, Jülide Hazneci, Mustafa Bozbuğa: Sivil Kranyal Ateşli Silah Yaralanmalarında Prognostik Faktörler Üzerine İstatistiksel Bir Çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 46. Erhan Çelikoğlu, Tayfun Hakan, Mevlüde Delatioğlu, Gökhan Kızılçay, Mustafa Bozbuğa: Üçüncü Ventrikül Tümörlerine İnterhemisferik Yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 47. Mustafa Bozbuğa, Ayçiçek Çeçen, Jülide Hazneci, Nehir Barut, Çiçek Bayındır: Pontin Yerleşim Gösteren Soliter Kolorektal Karsinom Metastazı olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 48. Tayfun Hakan, Erhan Çelikoğlu, Ayçiçek Çeçen, Fügen Vardar Aker, Çiçek Bayındır, Mustafa Bozbuğa: Disembriyoplastik Nöroepitelyal Tümörler: Üç Olgunun Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 49. Tayfun Hakan, Gökhan Kızılçay, Nehir Barut, Erhan Çelikoğlu, Fügen Aker, Mustafa Bozbuğa: Primer Serebellar Dev Hücreli Varyant Glioblastom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 50. Erhan Çelikoğlu, Tayfun Hakan, Mevlüde Delatioğlu, Jülide Hazneci, Mustafa Bozbuğa: Hipofiz Adenomunu Taklit Eden Nadir İntrasellar Kitleler. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 51. Mevlüde Delatioğlu, Erhan Çelikoğlu, Tayfun Hakan, Gökhan Kızılçay, Mustafa Bozbuğa: Torakal Spinal Tüberkülozun Primer Cerrahi Tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 52. Jülide Hazneci, Mevlüde Delatioğlu, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Hikmet Süslü, Mustafa Bozbuğa: Kranyoservikal Bileşkeye Yerleşen Hidatik Kist: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
 53. Mevlüde Delatioğlu, Jülide Hazneci, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Cerrahi Yöntemle Tedavi Edilen Spinal Enfeksiyonlar. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
 54. Tayfun Hakan, Nehir Barut, N. Özdemir Barışçı, Ayçiçek Çeçen, Mustafa Bozbuğa: Normal Görünümlü Manyetik Rezonans Tetkikinden Sonraki Beş Ay İçinde Gelişen Agresif Glioblastom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
 55. Erhan Çelikoğlu, Mevlüde Delatioğlu, Nehir Barut, Tayfun Hakan, Mustafa Bozbuğa: Atipik Yerleşim Gösteren Schwannoma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
 56. H. Süslü, A. Çeçen, A. Öztürk, E. Çelikoğlu, B. Bayraktar, K. Şahinoğlu, İ. Güleç, Z. Arı, M. Bozbuğa, N. Taşkara: Arteria ophthalmica’nın cerrahi anatomi yönünden incelenmesi. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 26-30 Ağustos 2004.
 57. Mustafa Bozbuga, Erhan Celikoglu, Ilker Gulec, Hikmet Suslu, Aycicek Cecen, Julide Hazneci: Clival Tumors: 9-Year Experience. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, September 30 – October 03, 2004, Antalya, Turkey.
 58. Mustafa Bozbuga, Erhan Celikoglu, Aycicek Cecen, Hikmet Suslu, Ilker Gulec, Gokhan Kızılcay: Tumors of the Third Ventricle. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, September 30 – October 03, 2004, Antalya, Turkey.
 59. Mustafa Bozbuga, Erhan Celikoglu, Hikmet Suslu, Ilker Gulec, Aycicek Cecen: Surgical Approaches to the Complex Aneurysms of the Anterior Circulation and their Results. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, September 30 – October 03, 2004, Antalya, Turkey.
 60. H. Sargın, H. Gözü, M. Sargın, R. Bircan, G. Ekinci, A. Yayla, B. Çırakoğlu, M. Bozbuğa R. Tanakol: Kemik dokuda GS alpha (GSa) mutasyonu ile birlikte seyreden değişik bir Mccune-Albright Sendrom olgusu: Poliostatik fibröz displazi, subklinik hipertiroidizm ve akromegali. 27. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2004.
 61. Boran BO, Boran P, Barut N, Akgun C, Celikoglu E, Bozbuga M: Evaluation of mild head injury in pediatric population. 29th Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies (UP-149), 2005.
 62. 6 Mustafa Bozbuğa, Hikmet Süslü, İlker Güleç, Erhan Çelikoğlu, Jülide Hazneci: Dev tümörler ve kompleks lezyonlar için kombine kafa tabanı yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 63. Hikmet Süslü, Nehir Barut, Jülide Hazneci, Cem Akgün, Ulaş Erzincan, İlker Güleç, Mustafa Bozbuğa: Karpal tünel sendromu nedeniyle opere edilen hastalarda postoperatif ensizyon yeri problemlerinin önlenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 64. Hikmet Süslü, İlker Güleç, Nehir Barut, Ulaş Erzincan, Mustafa Bozbuğa: Kranyal epidural tüberküloz apsesi. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 65. Jülide Hazneci, Hikmet Süslü, İlker Güleç, Çiğdem Kahriman, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Kranyal meningiomlu olgularımızdaki klinik deneyimlerimiz. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 66. Hikmet Süslü, İlker Güleç, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Mültifokal kranyal yerleşim gösteren yüksek grade’li glial tümörler. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 67. Hikmet Süslü, İlker Güleç, Nehir Barut, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Tiroid kanserli hastalarda santral sinir sistemi metastazları. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 68. Hikmet Süslü, İlker Güleç, Gökhan Kızılçay, Güven Yörükoğlu, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Omurga ve omurilik tümörleri. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 69. Burak Boran, Nehir Barut, Cem Akgün, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Hafif kafa travması olgularında bilgisayarlı tomografi endikasyonları. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 70. Hikmet Süslü, Cem Akgün, İlker Güleç, Jülide Hazneci, Çiğdem Kahriman, Mustafa Bozbuğa: Travma nedeniyle yapılmış bilgisayarlı beyin tomografisi ile tesadüfen saptanan yaygın intrakranyal kalsifikasyonlar. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 71. İlker Güleç, Hikmet Süslü, Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu: Subaraknoid kanamalı anevrizma olgularında lamina terminalis ve Liliquist membranının fenestrasyonunun hidrosefali gelişme insidensi üzerine etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 72. Mustafa Bozbuğa, İlker Güleç, Hikmet Süslü, Erhan Çelikoğlu: Foramen magnum sendromu ile prezante olan tromboze PİCA anevrizması. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 73. Burak Boran, Gökhan Kızılçay, Mustafa Bozbuğa: Ventriküloperitoneal şant disfonksiyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 74. Hikmet Süslü, Ayçiçek Çeçen, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Yenidoğanda doğum travmasına bağlı spinal epidural hematom. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 75. Hikmet Süslü, Cem Akgün, İlker Güleç, Çiğdem Kahriman, Mustafa Bozbuğa: Pediatrik hastalarda büyüyen fraktürler. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 76. Burak Boran, Cem Akgün, Mustafa Bozbuğa: Dört aylık bebekte skafosefalinin tedavisi için yeniden şekillendirme: teknik sunum. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 77. Bozbuga M, Boran BO, Sahinoglu K: Surface Anatomy of the Posterolateral Cranium Regarding the Retrosigmoid Approach. 3rd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, Nov 5-8 2006 / Turkey.
 78. Kızılçay Gökhan, Süslü Hikmet, Güleç İlker, Çelikoğlu Erhan, Bozbuğa Mustafa: Petroklival kitlelerde cerrahi yaklaşım tercihi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 79. Süslü Hikmet, Güleç İlker, Akgün Cem, Bozbuğa Mustafa: Supratentoriyal hemanjiyoblastoma. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 80. Güleç İlker, Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet: Delici aletle süperior orbital fisür yaralanması. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 81. Hazneci Jülide, Çelikoğlu Erhan, Süslü Hikmet, Börekçi Ali, Çeçen Ayçiçek, Bozbuğa Mustafa: İntrakranyal meningiomlarda cerrahi klivajın preoperatif nöroradyolojik bulgularla ilişkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 82. Güleç İlker, Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet, Bayındır Çiçek: Bilateral Lhermitte Duclos hastalığı: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 83. Bozbuğa Mustafa, Güleç İlker, Süslü Hikmet, Bayındır Çiçek: Serebellopontin açıda yerleşen kranyofaringiom olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 84. Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet, Kahriman Çiğdem, Çelikoğlu Erhan: Kombine trans-sylvian ve anterior temporal yaklaşım ile rezeke edilen intradural klivus kordoması. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 85. Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet, Güleç İlker, Erzincan Ulaş, Kibar Yasin: Çocukta sfenoid sinüs anevrizmal kemik kisti. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 86. Çeçen Ayçiçek, Süslü Hikmet, Barut Nehir, Kahriman Çiğdem, Erzincan Ulaş, Börekçi Ali, Bozbuğa Mustafa: Erişkin serebellar gangliogliom olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 87. Süslü Hikmet, Güleç İlker, Barut Nehir, Bozbuğa Mustafa: Spinal intradural kurşuna bağlı kauda ekuina hasarı. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 88. Çeçen Ayçiçek, Süslü Hikmet, Kızılçay Gökhan, Erzincan Ulaş, Akgün Cem, Kibar Yasin, Bozbuğa Mustafa: Spinal dermoid kist olgusunda pre-operatif tanı. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 89. Süslü Hikmet, Kızılçay Gökhan, Barut Nehir, Çeçen Ayçiçek, Bozbuğa Mustafa: Meningomyeloselli yenidoğanda makat gelişine bağlı gelişen paryetal epidural hematom. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 90. H. Süslü, İ. Güleç, A. Çeçen, N. Barut, M. Bozbuğa: Yetişkinde Primer Sakral Kist Hidatik. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.
 91. M. Bozbuğa, İ. Güleç, H. Süslü, Ç. Bayındır: Foramen Magnum ve Suprasellar Lokalizasyonlarda Mültisentrik Yerleşimli Meningiom Olgusu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.
 92. M. Bozbuğa, İ. Güleç, H. Süslü, Ç. Bayındır: Kafa Tabanı Cerrahisi Tecrübemiz. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.
 93. Hamamcıoğlu Mustafa Kemal, Uzun Cem, Arslan Alp, Şimşek Osman, Kılınçer Cumhur, Hiçdönmez Tufan, Bozbuğa Mustafa: Genişletilmiş Translabirent Girişim Yoluyla Pontoserebellar Köşe Tümörü Cerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 18-22 Nisan  2008.
 94. Hamamcıoğlu Mustafa Kemal, Özdemir Hüseyin, Şimşek Osman, Gencer Alper, Hiçdönmez Tufan, Bozbuğa Mustafa, Çobanoğlu Sebahattin: İntraoperatif DSA ve Balon Kompresyon Yardımıyla Dev Karotid-Oftalmik Anevrizmanın Kliplenmesi: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 18-22 Nisan  2008.
 95. Mustafa Kemal Hamamcioglu, Mustafa Bozbuga, Cumhur Kilincer, Tufan Hicdonmez, Sebahattin Cobanoglu: Management of Giant Hyperostotic Bone-Invasive Frontobasal Meningioma. 2nd International Levantine Forum: Advances in Neurological Surgery, 13-16 November, 2008, Antalya, Turkey.
 96. Turan Süslü Hikmet, Çeçen Ayçiçek, Karaaslan Alp, Şerifoğlu Luay, Bozbuğa Mustafa: Çocukta Spinal Burkitt Lenfomaya Bağlı Paraparezi. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, 17-21 Nisan 2009.
 97. Barut Nehir, Kale Ayşin, Turan Süslü Hikmet, Öztürk Adnan, Bozbuğa Mustafa, Şahinoğlu Kayıhan, Demirel Nail: Transkondiler Yaklaşımda Oksipital Kondil ve Foramen Magnum Anatomisi. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, 17-21 Nisan 2009.
 98. Turan Süslü Hikmet, Barut Nehir, Kale Ayşin, Öztürk Adnan, Bozbuğa Mustafa, Şahinoğlu Kayıhan, Kibar Yasin: Transkondiler Yaklaşımda Hipoglossal Kanal Anatomisi. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, 17-21 Nisan 2009.
 99. Turan Süslü Hikmet, Karaaslan Alp, Çeçen Ayçiçek, Kaya Mustafa, Bozbuğa Mustafa: Primer Torakal Kist Hidatik Hastalığı. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, 17-21 Nisan 2009.
 100. Turan Süslü Hikmet, Kahriman Çiğdem, Karaaslan Alp, Demirel Nail, Börekçi Ali, Bozbuğa Mustafa: Paranasal Sinüsite Bağlı Subdural Ampiyem. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, 17-21 Nisan 2009.
 101. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Mustafa Bozbuğa, Cumhur Kılınçer, Osman Şimşek, Sebahattin Çobanoğlu: Supraorbital Key-Hole Kranyotomi ile Anevrizma Cerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.
 102. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Zeki Dağlıoğlu, Mustafa Bozbuğa, Tufan Hiçdönmez, Osman Şimşek, Sebahattin Çobanoğlu: Atipik İntraserebral Hematom veya İntratümöral Hemoraji Gösteren Beyin Tümörleri. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.
 103. Yasin Kibar, Hikmet Turan Süslü, Mustafa Bozbuğa: Glial Tümör ile Karışabilen Talamik Dev Demyelinizan Hastalık Plağı. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.
 104. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Mustafa Bozbuğa, Tufan Hiçdönmez, Cumhur Kılınçer, Osman Şimşek, Sebahattin Çobanoğlu: Kranyal “Key-Hole” Yaklaşımlar. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.

208 + 106.            Hikmet Süslü, Mustafa Bozbuğa, Özcan Gayretli, Osman Coşkun, İlke Ali Gürses: Juguler Tüberkülün Anatomik ve Morfometrik Analizi. IX. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26 – 29 Ekim 2013.

Güncel Makaleleri Takip Et

E-posta listesine dahil olarak yeni yazı eklendiğinde bildirim alabilirsiniz.

Üye olduğunuz için teşekkürler.

Bir yanlışlık oldu

Galeri