Home » ULUSLARARASI MESLEKİ KATILIMLAR

Trigeminal Nevralji nedir? Nasıl tedavi edilir?

BEYİN TÜMÖRLERİ/ PROF. DR. MUSTAFA BOZBUĞA

Dr Professor Mustafa Bozbuga | Best Neurosurgeon in Istanbul, Turkey

Kafa Tabanı Cerrahisi Nedir

Beyincik Hastalıkları Nelerdir?

Mantık ve Tıp – Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa

Çocuklarda beyin tümörünün belirtileri nelerdir?

Beyin hastalıklarında tanı ve tedavi olanakları neler?

Beyin Kanamaları ve Beyin Damarı Tıkanmalarında Yeni Tedaviler

Beyin, Omurilik ve Sinir Tümörleri

Baş Ağrıları

ANEVRİZMALAR, BEL VE BOYUN FITIKLARI

NEDENİ BİLİNMEYEN BAŞ AĞRILARI HAZİRAN 2017

BEYİN KANAMALARI

ULUSLARARASI MESLEKİ KATILIMLAR

(KURS & KONGRE & SEMPOZYUM)

 1. Türk Nöroşirürji Derneği Sempozyumu, Ankara, 24 Mayıs 1986.
 2. Türk Nöroşirürji Derneği 1. Bilimsel Kongresi, Mersin, Mayıs 1987.
 3. Türk Nöroşirürji Derneği 2. Bilimsel Kongresi, Antalya, 23-25 Mayıs 1988.
 4. 17th Middle East Neurosurgical Society Congress, Antalya, May 25-28, 1988.
 5. The Neurosurgical Course of The European Association of Neurosurgical Societies, Amsterdam, The Netherlands, September, 1988.
 6. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 1989.
 7. The Neurosurgical Course of The European Association of Neurosurgical Societies, Warnemunde, GDR, September, 1989.
 8. 1st International Bakırköy Days of Neuroscience, İstanbul, June 15-17, 1990.
 9. Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, İzmir, Mayıs 1991.
 10. The European Association of Neurosurgical Societies Winter Meeting, Thessaloniki, Greece, 27-29 February 1992.
 11. “Kafa Kaidesi Cerrahisi ve Stereotaktik Nöroşirürji,” İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri, İstanbul 7-8 Mayıs 1992.
 12. “The Decade of The Brain, An International Conference”, Washington, DC, USA, September 10-14 , 1993.
 13. “The First International Workshop on Surgery of the Intracranial Venous System”, Osaka, Japan, September 12-14, 1994.
 14. Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, İzmir, 9-14 Nisan 1995.
 15. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, İzmir, 24-28 Mayıs 1996.
 16. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, İstanbul, 26-27 Ekim 1996.
 17. Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.
 18. Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 19. I. Selçuk Kafa Tabanı&Kranyofasiyal Cerrahi Günleri, Konya, 5-7 Eylül 1997.
 20. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim 1997.
 21. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 1998.
 22. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu, Spinal Enstrümentasyon Uygulamalı Kursu, İstanbul, 17 Ekim 1998.
 23. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, İstanbul, 28-29 Kasım 1998.
 24. World Federation of Neurosurgical Society Course, İstanbul, 15-16 May 1999.
 25. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.
 26. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, 25-30 Ekim 1999.
 27. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, Antalya, 17-21 Mayıs 2000.
 28. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Toplantısı, İstanbul, 24 Mayıs 2000.
 29. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2001.
 30. Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, 03-07 Eylül 2001.
 31. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, Hidrosefali, 01-04 Kasım 2001.
 32. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri, Onkoloji, İstanbul, 07-09 Kasim 2001.
 33. Türk Nöroşirürji Derneği Kafa Tabanı Cerrahisi Grubu, Anterior Fossa ve Orbitaya Cerrahi Yaklaşımlar Kursu, İstanbul, 30 Kasım – 01 Aralık 2001 (Konuşmacı olarak katıldım).
 34. Türk Nöroşirürji Derneği Genç Nöroşirürjiyenler Komitesi I. Sempozyumu, Türkiye’de Nöroşirürji Eğitimi, İstanbul, 22 – 23 Aralık 2001.
 35. IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV. International Congress on Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, İstanbul, June 03-08, 2002.
 36. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (EATES), 01-05 October 2002, İstanbul Convention & Exhibition Center (ICEC), İstanbul, Turkey.
 37. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
 38. Türk Nöroşirürji Derneği, Stereotaktik Nöronavigasyon Kursu, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
 39. Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Günleri, Beyin Tümörlerinin Mikrocerrahisi Eğitim Programı, Ankara, 26-29 Mayıs 2003.
 40. Türk Nöroşirürji Derneği, Eğitim Kursu, Serebrovasküler Cerrahi, Kuşadası, 29 Ekim – 03 Kasım 2003 (Eğitmen olarak görevli katıldım).
 41. Türk Nöroşirürji Derneği, Eğitim Kursu, Kafa Travmaları, Ağrı Tedavisi ve Fonksiyonel Nöroşirürji, Kuşadası, 22 – 27 Mart 2004 (Eğitmen olarak görevli katıldım).
 42. II. Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Günleri, Kritik Lokalizasyonlu Beyin Tümörlerinin Mikrocerrahisi Eğitim Programı, Ankara, 05-07 Nisan 2004.
 43. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2004.
 44. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 26-30 Ağustos 2004.
 45. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, September 30 – October 03, 2004, Antalya, Turkey.
 46. Türk Nöroşirürji Derneği 1. Öğretim ve Eğitim Kurultayı, Kuşadası – Aydın, 19 Mart 2005.
 47. Türk Nöroşirürji Derneği Nöro-onkoloji Sempozyumu, ‘Moleküler Boyuttan Kliniğe,’ 31 Mart – 1 Nisan 2005, İstanbul, Turkey.
 48. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 49. Aegean Spine Review – 2005, A World Spine Society Course, November 6-12, 2005, İzmir, Turkey.
 50. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği I. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 01-04 Aralık 2005.
 51. IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 13-16 Nisan 2006.
 52. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 53. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.
 54. Türk Nöroşirürji Derneği-TURNOG Nöroonkolojik Cerrahide Ülkemizin Durumu: Standardizasyon ve Hedeflerin Belirlenmesi, Sonbahar Sempozyumu, 1-2 Aralık 2006, İstanbul.
 55. 4. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, Antalya, 1-4 Mart 2007.
 56. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Öğretim ve Eğitim Kurultayı, Kuşadası – Aydın, 24 Mart 2007.
 57. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2007.
 58. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği – Lomber Dejeneratif Spinal Hastalık Sempozyumu, 12 Mayıs 2007, İstanbul.
 59. 5th Meeting of The Asian Society for Neuro-oncology, November 2-4, 2007, Hilton Hotel & Convention Center, İstanbul, Türkiye.
 60. Türk Nöroşirürji Derneği Kafa Kaidesi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Uluslararası Katılımlı Sonbahar Sempozyumu, 14-15 Aralık 2007, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul.
 61. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 18-22 Nisan 2008.
 62. Türk Nöroşirürji Derneği TURNOG Nöro-onkoloji Sempozyumu, İstanbul, 2-3 Mayıs 2008.
 63. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Sempozyumu – Nanonöroşirürji, Pineal Bölge Lezyonlarında Tedavi Stratejileri, 16 Mayıs 2008, Point Otel – İstanbul.
 64. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı VI. Feyyaz Berkay Günleri, Limbik ve Paralimbik Bölge Tümörleri Cerrahisi, 16-17 Ekim 2008, İstanbul.
 65. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IV. Bilimsel Kongresi, 7-10 Kasım 2008, SuSesi Otel – Antalya.
 66. 2nd International Levantine Forum: Advances in Neurological Surgery, 13-16 November, 2008, Antalya, Turkey.
 67. Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu, Nöroonkolojik Cerrahide Yaklaşımlar, 28-29 Kasım 2008, İstanbul.
 68. Master Course for Middle Skull Base: Microanatomical Hands-On Dissection & Surgical Video Discussion Symposium, Turin, Italy, March 06-07/2009.
 69. Türk Nöroşirürji Derneği, Mültidisipliner Nöro-onkoloji Sempozyumu, İstanbul Marriott Hotel Asia, İstanbul, 3-4 Nisan 2009.
 70. The 9th Helsinki Live Demonstration Course in Operative Microneurosurgery: June 1 -5, 2009, University Hospital of Helsinki, in Helsinki, Finland.
 71. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı ve Nöroradyoloji Bilim Dalı tarafından düzenlenen, uluslararası katılımlı “Serebrovasküler Lezyonların Tedavisinde Mikronöroşirürjikal ve Endovasküler Yöntemler – Canlı Demonstrasyon Kursu”, 12-14 Ekim 2009,  İstanbul.
 72. Türk Nöroşirürji Derneği, Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu. Glial Tümörler, Hipofiz Adenomları, Meningiomlar. İstanbul The Marmara Hotel, İstanbul, 25-26 Aralık 2009.
 73. Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Nakli İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun bakım Eğitimi adlı ileri düzeyde akademik içerikli sempozyum. Taksim Elite World Hotel, 6 Ocak 2010, İstanbul.
 74. 1. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu, 04-07 Mart 2010, Bursa.
 75. Türk Nöroşirürji Derneği, IV. Mültidisipliner Nöro-onkoloji Sempozyumu, İstanbul Marriott Hotel Asia, İstanbul, 2-3 Nisan 2010.
 76. Türk Nöroşirürji Derneği, Serebrovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu. Trakya Üniversitesi, Edirne, 25-26 Eylül 2010.
 77. Türk Nöroşirürji Derneği, Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu. Glial Tümörler, Meningiomlar. İstanbul Barbaros Point Hotel, İstanbul, 17-18 Aralık 2010.
 78. Klinik Vasküler Biyoloji Derneği, Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi, 12-15 Mayıs 2011, Antalya.
 79. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VII. Bilimsel Kongresi, 22-25 Eylül 2011, Ilıca Hotel Çeşme, İzmir.
 80. XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 27-30 Ekim 2011, Antalya.
 81. Türk Nöroşirürji Derneği, Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu TURNOG – “YENİ OLAN NE VAR” SEMPOZYUMU. İstanbul Barbaros Point Hotel, İstanbul, 23-24 Aralık 2011.
 82. “Approaches to Vascular Lesions” – Turkish Neurosurgical Society Pre-Meeting Course, April 4, 2014, Antalya, Turkey.
 83. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, 4-8 Nisan 2014.
 84. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi, Ilıca Otel Çeşme, İzmir, 25-28 Ekim 2014.
 85. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, 17-21 Nisan 2015.
 86. II. Urla Felsefe Günleri, Urla, 30-31 Ekim 2015.
 87. VI. Mantık Çalıştayı, Artvin, 26-29 Mayıs 2016.
 88. III. Urla Felsefe Günleri, Urla, 13-15 Ekim 2016.
 89. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği XII. Bilimsel Kongresi, Fethiye – Muğla, 13-16 Ekim, 2016
 90. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, 30 Mart-02 Nisan 2017.
 91. VII. Mantık Çalıştayı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Samsun, 29-30 Haziran 2017.
 92. VIII. Mantık Çalıştayı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 9-11 Mayıs 2018.
 93. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 08-11 Kasım, 2018
 94. IX. Mantık Çalıştayı, Artuklu Üniversitesi, Mardin, 18-20 Nisan 2019.

Güncel Makaleleri Takip Et

E-posta listesine dahil olarak yeni yazı eklendiğinde bildirim alabilirsiniz.

Üye olduğunuz için teşekkürler.

Bir yanlışlık oldu

Galeri