Beyin hastalıklarında tanı ve tedavi olanakları neler?

Kafa Tabanı Cerrahisi Nedir

Beyin Kanamaları ve Beyin Damarı Tıkanmalarında Yeni Tedaviler

Beyin, Omurilik ve Sinir Tümörleri

Baş Ağrıları

ANEVRİZMALAR, BEL VE BOYUN FITIKLARI

NEDENİ BİLİNMEYEN BAŞ AĞRILARI HAZİRAN 2017

BEYİN KANAMALARI

Prof. Dr. Dr. Mustafa Bozbuğa, MD, PhD, PhD


profil   Dr. Mustafa Bozbuğa, Beyin ve Sinir Cerrahisi pratiğinde tüm ameliyatları yapmakla birlikte yoğunlaştığı spesifik ilgi alanlarını Kafa Tabanı Cerrahisi, Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi), Nörovasküler Cerrahi (Beyin Damarlarının Cerrahisi: Anevrizma, AVM) ve Omurga Cerrahisi (Bel ve boyun fıtıkları)” oluşturmaktadır.►Tamamını Görüntüle

Kısa Özgeçmiş

 Dr. Mustafa Bozbuğa, “Beyin ve Sinir Cerrahisi” profesörü, anatomist ve felsefeci olup Beyin ve Sinir Cerrahisinde yoğunluklu olarak nöro-onkolojik cerrahi (= tümör cerrahisi), serebrovasküler cerrahi (= beyin damar cerrahisi), kafa tabanı cerrahisi ve spinal cerrahide majör-ileri ameliyatları gerçekleştirmekte, ilgili olduğu alanlarda akademisyen ve yazar olarak çalışmaktadır.Dr. Mustafa Bozbuğa, eğitimine Sultanahmet 44 İlkokulu’nda başlamış, Vefa Lisesi’nden sonra ÖSS’de dereceye girerek İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)’ya girmeye hak kazanmış ve 1983 yılında Pekiyi derece ile mezun olarak “Tıp Doktoru” unvanını kazanmıştır. Sonrasında:

 • Tıpta uzmanlık: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) Anabilim Dalı’nda ihtisas (1985 – 1991).
 • Zürih Üniversite Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda

Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in yanında klinikte ve ameliyathanede ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışma; “Mikronöroşirürji Eğitimi” 1988 ve 1989.

 • George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda, Washington, DC, ABD’de, Dr. L. N. Sekhar’ın yanında  “Kafa Tabanı Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” alanlarında “uluslararası fellowship”programını tamamladı (Mayıs 1993 – Mayıs 1994).
 • Osaka City Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Osaka, Japonya’da, Dr. Akira Hakuba’nın yanında “Kafa Tabanı Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” alanlarında “uluslararası fellowship”programını tamamlamıştır (Haziran 1994 – Ekim 1994).

Yurtdışı eğitimlerini takiben, Dr. Mustafa Bozbuğa 1999’da “Nöroşirürji Doçenti” olmuştur. Gerekli sınavları kazanarak 15 Ocak 2001’de, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin “Kurucu Klinik Şefliğine” atanmıştır. Bu kliniğin kurucusu olan Dr. Bozbuğa, dokuz yıl bu görevde kalmış ve bu süre zarfında kliniğinde çok yoğun bir cerrahi pratik ile en üst düzeyde ameliyatlar başarılı bir şekilde yapılmış, verimli bir akademik ortam oluşturulmuş, akademik yayınlar hazırlanmış ve çok sayıda uzman yetiştirilmiştir.

Dr. Bozbuğa, beyin cerrahisinin teori ve pratiğinde çok önemli temel bilim disiplini olan “Anatomi” alanında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda  “Anatomi Doktora Eğitimi” yaparak bu alanda “PhD” unvanını elde etmiştir (1998 – 17 Eylül 2004).

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda açılan “Profesör” kadrosu onaylandıktan (Temmuz 2007) sonra Ocak 2008’de Üniversite Profesörlüğü kadrosuna atanarak “Nöroşirürji Profesörü” unvanını kazanmıştır.

Dr. Mustafa Bozbuğa, hekimlik çalışmalarının yanında ayrıca, üniversitede felsefe bölümü lisansı (2010-2014) sonrasında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora yapmış ve -“Tıp Praksisinin Felsefî Temellendirilmesi: Tıp Praksisinin Ontolojik, Epistemolojik ve Mantıksal Analiz ve Temellendirilmesi” adlı teziyle- felsefe doktorasını tamamlamıştır (2014-2021). Felsefe alanında daha çok “tıp felsefesi” ve “insan felsefesi”ne odaklanmıştır ve bu alanlarda yazdığı (8 adet) kitap bölümü ve konuşmaları mevcuttur.

Mesleki çalışmalarında dört adet kitap hazırlamış, 36 adet kitap bölümü yazarlığı yanında SCI’a kayıtlı 200’ün üstünde uluslararası ve ulusal yayın yazmış ve 150 civarında bilimsel sunu gerçekleştirmiştir. Uluslararası ve ulusal çok sayıda mesleki katılım, konferans ve çeşitli bilimsel etkinliklerde bulunmuştur. Bilimsel yayınlarına SCI kayıtlı uluslararası dergilerde çıkan 900’ün üstünde bilimsel çalışmada atıfta bulunulmuştur. Uluslararası ve ulusal pek çok dergide editör yardımcılığı, bilimsel kurul üyeliği, bilirkişilik vb. görevlerini sürdürmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi pratiğinde tüm ameliyatları yapmakla birlikte yoğunlaştığı spesifik ilgi alanlarını Kafa Tabanı Cerrahisi, Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi), Nörovasküler Cerrahi (Beyin Damarlarının Cerrahisi: Anevrizma, arteriyövenöz malformasyon,…) ve Omurga ve Omurilik Cerrahisi (Omurilik Tümörleri, Vasküler Malformasyonları, Omurganın Dar Kanal Hastalığı, Bel ve boyun fıtıkları, …) oluşturmaktadır ve bu alanlarda gerçekleştirdiği ameliyatlardan oluşan çok geniş bir hasta arşivine sahiptir. Pek çok ulusal ve uluslararası mesleki, bilimsel ve sosyal derneğin üyesi olan Dr. Bozbuğa 1997’de beri  “Who is Who in the World” yıllık biyografisinde yer almaktadır.

Çalışmalarını, 2012-2015 yıllarında Hisar Intercontinental Hospital, İstanbul’da, “Nörolojik Bilimler İleri Tanı ve Tedavi Merkezi” başkanı olarak sürdürmüştür. 2015-2018 yılları arasında MedicalPark Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde “Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı” olarak çalışmıştır.

Dr. Mustafa Bozbuğa, Şubat 2018’den bu yana, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi NPİstanbul Beyin Hastanesi’nde “Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nın Kurucu Bölüm Başkanı” olarak görev yapmaktadır.

Dr. Bozbuğa, tıp ve felsefe çalışmalarının yanı sıra müzik, tiyatro – sinema, edebiyat, tarih – sanat tarihi, resim ve mimari ile ilgilenmekte olup evlidir ve “Mekatronik ve Bilgisayar Mühendisi” 26 yaşında bir oğlu vardır.

Haziran 2021
Prof. Dr. Dr. Mustafa Bozbuğa
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Kurucu Bölüm Başkanı, İstanbul

 ► Tamamını Görüntüle

Akademik CV

 • “Nöroşirürji Doçenti” unvanının kazanılması: Kasım 1999
 • İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  İstanbul Tıp Fakültesi,  Anatomi Anabilim Dalı’nda  “Anatomi Doktoru / PhD” unvanının kazanılması: Eylül 2004
 • Yabancı dil ve bilim sınavı sonrasında verdiğim bilimsel yayın dosyam jüri tarafından onaylandıktan sonra 15 Ocak 2001 tarihinde girdiğim sınavda başarılı bulunarak Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2. Nöroşirürji Kliniği’ni kurmak üzere Klinik Şefliği’ne atandım. Bu görevimi, Ekim 2009’a değin dokuz yıl sürdürdüm.
 • Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Ekim 2006’da aynı hastanenin 1. Nöroşirürji Kliniği’nin vekaleten şefliğine atandım.
 • Trakya Üniversitesi’nde “Nöroşirürji Profesörlüğü” kadrosuna kabul: Ağustos 2007

► Tamamını Görüntüle

Bilimsel Yayınlar

NÖROŞİRÜRJİ UZMANLIK TEZİ

 • Mustafa Bozbuğa: Deneysel Akut Medulla Spinalis Travmasında Kronik Alfa Tokoferol Kullanımının Lipid Peroksidasyon Üzerine Etkisi. Uzmanlık tezim olarak kabul edildi, 24.10.1991.

ANATOMİ DOKTORA (PhD) TEZİ

 • Mustafa Bozbuğa: Yeni bir kafa tabanı cerrahisi yaklaşımı olarak “Trans-sylvian anterior temporal transkavernöz transklinoidal transpetroz apeks yaklaşımının tanımlanması ve irdelenmesi” Anatomi doktora tezim olarak kabul edildi, 17.09.2004.

FELSEFE DOKTORA (PhD) TEZİ, Tez hazırlama aşamasındayım…

 • Mustafa Bozbuğa: “Tıp Praksisinin Felsefi Temelleri”, …

KİTAPLAR  VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZRLIĞI:  

noro1.     “Greenberg MS: Handbook of Neurosurgery. Florida, Greenberg Graphics, Inc., Third edition, 1994” künyeli 854 sayfalık kitap Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu kitabın çevirisi, redaksiyonu, dizgisi, sayfa düzenlemesi ve grafikleri ile baskı öncesi tüm hazırlıkları, tümüyle masaüstü yayıncılık teknolojisi kullanılarak, Dr. Mustafa Bozbuğa tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap, “Nöroşirürji Elkitabı” adıyla Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak 1996 yılında yayınlanmıştır.


norosirurji2.       “Kenneth W. Lindsay and Ian Bone: Neurology and Neurosurgery Illustrated. Edinburgh London Philadelphia Toronto Sydney and Tokyo, Churchill Livingstone, Third edition, 1997” künyeli 572 sayfalık kitap Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu kitabın çevirisi, redaksiyonu, dizgisi Dr. Mustafa Bozbuğa tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap, “Resimli Açıklamaları ile Nöroloji ve Nöroşirürji” adıyla Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak 2000 yılında yayınlanmıştır.


kitap3.      Ben Greenstein, Adam Greenstein: Color Atlas of Neuroscience: Neuroanatomy          and Neurophysiology. Stuttgart, New York, Thieme, 2000” künyeli 438 sayfalık kitap Dr. Mustafa Bozbuğa editörlüğünde, ‘Nörobilim Renkli Atlası: Nöroanatomi ve Nörofizyoloji’ adı ile Türkçe olarak hazırlanmıştır.  Kitap, Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak 2004 yılında çıkmıştır.

 ► Tamamını Görüntüle

Cerrahi Deneyim

Kişisel olarak, spesifik alanlarda gerçekleştirmiş olduğum cerrahi girişimlerin sayısı yaklaşık olarak aşağıda belirtilmiştir. ►Tamamını Görüntüle

Tümör Ameliyatı

Beyin Cerrahisi Trigeminal Nevralji

trigeminal nevralji

Güncel Makaleleri Takip Et

E-posta listesine dahil olarak yeni yazı eklendiğinde bildirim alabilirsiniz.

Üye olduğunuz için teşekkürler.

Bir yanlışlık oldu

Galeri